Wrocławski Program Tramwajowy, czyli 70 kilometrów nowych tras. Gdzie pojedzie tramwaj?

Wrocławski Program Tramwajowy, czyli 70 kilometrów nowych tras. Gdzie pojedzie tramwaj?

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Rozbudowa sieci tramwajowej, nowy tabor czy integracja z koleją aglomeracyjną to główne założenia Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Określa on 60-70 kilometrów nowych tras, czyli około 40 zadań inwestycyjnych.
Magistrat właśnie zaprezentował Wrocławski Program Tramwajowy, którego celem – jak zapowiadają urzędnicy – jest poprawa dostępności do sieci transportu szynowego i wysoki standard ruchu. 
Sieć tramwajowa ma być intensywniej rozbudowywana, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim czy systemem Park&Ride.
Podstawowe efekty WPT to, jak wyliczają w magistracie, krótki czas podróży "od drzwi do drzwi" (uwzględniający dojścia, oczekiwanie, jazdę), modyfikacja "zachowań komunikacyjnych" (mobilności) i większy udział podróży transportem publicznym.

W ich osiągnięciu ma pomóc pięć kluczowych elementów programu. To rozbudowa sieci tramwajowej, nowy tabor i obiekty zaplecza (w tym zajezdnia), promocja podróżowania tramwajami, wprowadzenie stałego układu linii i integracja z koleją aglomeracyjną.
Jeśli chodzi o rozbudowę sieci tramwajowej, urzędnicy zapowiadają dotarcie do osiedli obecnie bez obsługi tramwajowej, w pierwszej kolejności do dużych generatorów ruchu, potem na inne osiedla oraz do węzłów kolei aglomeracyjnej i parkingi P&R.
W dalszej kolejności planowane są nowe korytarze tramwajowe w centrum i przebudowy węzłów dla zwiększenia niezawodności oraz sprawności ruchu.
– Stosownie do przyrostu pracy przewozowej w trakcji tramwajowej (wynikającej z rozbudowy sieci) realizowane będzie zwiększenie liczebności taboru, co oznacza także jego unowocześnienie. Przewiduje się budowę co najmniej jednej nowej zajezdni – wyliczają w magistracie.

UM Wrocławia
3-4 kilometry nowych tras rocznie
Wrocławski Program Tramwajowy określa około 60-70 kilometrów nowych tras – to około 40 zadań inwestycyjnych, do realizacji w tempie 3-4 kilometry rocznie.
– Zatem całość programu do zrealizowania w horyzoncie około 20 (30) lat. Na najbliższą perspektywę czasową (finansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji "tramwajowych", realizację w horyzoncie 5 lat (do 2022) około 15 km nowych tras – tłumaczą urzędnicy.
Wszystkie zadania podzielono na trzy grupy. Pierwsza to przedsięwzięcia wpisywane do Planu Transportowego, z horyzontem realizacji do 2022 roku, druga to najpilniejsze zadania do realizacji po 2022 roku, a trzecia to pozostałe inwestycje.

UM Wrocławia

Gdzie pojedzie tramwaj?

Do 2022 roku mają być gotowe trzy trasy tramwajowe, o których wam już pisaliśmy, czyli połączenie Nowego Dworu z centrum miasta, linia tramwajowa na Popowice i przedłużenie trasy tramwajowej na ulicy Hubskiej (od ulicy Glinianej do Dyrekcyjnej).
Pojawiły się też trzy nowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji do 2022 roku – przedłużenie linii na Nowy Dwór wzdłuż ulicy Rogowskiej aż do pętli przy stacji kolejowej, linia na Swojczyce od Sępolna oraz linia na Ołtaszyn od parku Południowego.
Z kolei po 2022 roku wśród najpilniejszych inwestycji miasto wymienia trasy tramwajowe na Psie Pole, wzdłuż ulicy Borowskiej, na Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice.
Po 2022 roku mają zostać zrealizowane też zadania "obszarowe": "Centrum" oraz "Integracja z siecią kolejową".
"Centrum" oznacza działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa na ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej.

"Integracja z siecią kolejową" oznacza budowę krótkich odcinków tras, koordynację lokalizacji nowych przystanków kolejowe oraz integrację węzłów, nowe przystanki mogą powstać w miejscach dotychczas nie rozważanych albo w nieujętych w specyfikowanych wyżej zadaniach.
 – Przed rokiem 2022 będą rozpoczęte prace studialne dotyczące tych zadań (m.in. wybór wariantów). Kierunki tras oraz warianty przebiegu będą konsultowane z mieszkańcami Wrocławia  – tłumaczą urzędnicy.
Wśród pozostałych zadań figurują: Tramwajowa, Szpital Wojewódzki, Powstańców – Ślężna, Grabiszyn, Paderewskiego, Podwale, Szewska, Bezpieczna, Kamieńskiego, Kamienna, Zakrzów, Balonowa, Bystrzycka, Oporów – Klecina, Grota Roweckiego, Zaporoska, Gajowicka, Szpitalna, Poznańska, Grodzka, Księże Wielkie, Poznańska, Słowackiego, Świeradowska, Stacyjna.
– Przebieg tras dla zadań o odleglejszym horyzoncie czasowym realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie – zastrzegają urzędnicy.
REKLAMA
Kierunki rozwoju sieci mają zostać zapisane w Planie Transportowym i wkomponowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Cały Wrocławski Program Tramwajowy ma być poddany dyskusji.
– Rozwiniemy sieć torów tak, by były jak najbardziej korzystne dla wrocławian – zapowiada prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
UM Wrocławia

Na styku sieci miejskiej i aglomeracyjnej

WPT – tłumaczą w magistracie – wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) z aglomeracyjną (kolej), sugerując lokalizacje przystanków (zmiana dotychczasowych, nowe miejsca). 

– Kolej aglomeracyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, chociaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komunikacji miejskiej. Przystanki przesiadkowe zostaną uwzględnione w Studium, przewiduje się więcej przystanków niż dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglomeracyjnej z WPT. Zakłada się modyfikację planów reaktywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki – wyliczają urzędnicy.

W ratuszu dodają, że Zespół Transportu Szynowego będzie koordynował zadania związane z realizacją WPT oraz prowadził działania promujące transport publiczny, przy wsparciu ekspertów oraz z udziałem mieszkańców miasta (konsultacje społeczne).

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA