Dolny Śląsk: Powstanie koncepcja połączenia DK36 do nowego mostu przez Odrę w Ścinawieźródło: GDDKiA

Dolny Śląsk: Powstanie koncepcja połączenia DK36 do nowego mostu przez Odrę w Ścinawie

Orzech
Orzech
REKLAMA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na wykonanie koncepcji w zakresie połączenia planowanego nowego mostu przez Odrę w Ścinawie z drogą krajową nr 36 od strony miejscowości Iwno. Nowy obiekt mostowy łączący drogi wojewódzkie nr 392 i 340 będzie zadaniem realizowanym przez Dolnośląską Służba Dróg i Kolei (DSDiK).
Porozumienie zawarte w listopadzie 2020 roku pomiędzy DSDiK a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu (GDDKiA) zakłada wspólną koordynację działań w zakresie prac projektowych dla budowy mostu na rzece Odrze w Ścinawie. W ramach jednej umowy zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla budowy mostu przez rzekę Odrę łączącego drogi wojewódzkie 392 i 340 (zakres DSDiK) oraz koncepcja połączenia drogi krajowej nr 36 z nowym mostem przez Odrę (zakres GDDKiA). W ramach podpisanej umowy projektant:
  • określi korytarze terenowe dla przebiegu wariantów trasy,
  • wykona wstępną analizę potencjalnych wariantów przebiegu drogi i jej powiązań z siecią dróg publicznych,
  • wskaże warianty najmniej kolidujące z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i obiektami, objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.
Koncepcja połączenia DK36 z nowym mostem przez Odrę będzie gotowa w sierpniu 2022 r.
Wartość umowy (część GDDKiA) wynosi ponad 200 tys. zł.
REKLAMA
Opracowanie koncepcji połączenia drogi krajowej nr 36 do nowego mostu pozwoli w przyszłości stworzyć spójny i funkcjonalny układ drogowy w rejonie miasta Ścinawy. Docelowo droga krajowa nr 36 planowana jest do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA