Budują dolnośląski odcinek S5. Prace już za półmetkiem

Budują dolnośląski odcinek S5. Prace już za półmetkiem

Dolny Śląsk, FOTO
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Pod koniec przyszłego roku kierowcy będą mogli przejechać dolnośląskim odcinkiem drogi ekspresowej S5 od Wrocławia do Korzeńska. Wykonawca prac na odcinku najbliżej stolicy Dolnego Śląska ma już za sobą ponad połowę robót.
W 2014 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy z wykonawcami trzech dolnośląskich odcinków drogi ekspresowej S5, dzięki której z Wrocławia szybciej dojedziemy do Poznania. Cała inwestycja pochłonie niemal 1,5 mld złotych, a oddanie blisko 50-kilometrowej trasy z Korzeńska do Wrocławia do użytku planowane jest pod koniec 2017 roku.
Droga wyposażona będzie w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stroną oraz pas awaryjny. Na trasie wybudowanych zostanie 6 węzłów drogowych: Żmigródek, Żmigród, Prusice, Krościna, Trzebnica, Kryniczno, a węzeł Wrocław Północ zostanie przebudowany.
W ciągu S5-tki powstaną też dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Morzęcino Zachód i Morzęcino Wschód oraz MOP Wisznia Mała Zachód i Wisznia Mała Wschód.
REKLAMA

Włosi budują odcinek najbliżej Wrocławia

Około 20-kilometrowy odcinek drogi S5 od Marcinowa do węzła Wrocław Północ buduje włoska firma Astaldi.

W ramach tego zadania powstaną trzy węzły drogowe wiążące nowy odcinek drogi S5 z istniejącym układem drogowym: dwa nowe (węzeł Trzebnica i węzeł Kryniczno) oraz jeden rozbudowywany (węzeł Wrocław Północ). 

Oprócz nich Astaldi wybuduje dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód), 17 wiaduktów, a także dwa żelbetowe mosty drogowe nad rzekami Widawą i Ławą, budowane technologią nasuwania podłużnego. Most Widawą będzie miał długość ok. 750 metrów, a nad Ławą – ok. 200 metrów. Powstaną również przejścia dla dzikich zwierząt. 

Ponad 60 procent robót już wykonano

Dwa lata po podpisaniu kontraktu, Astaldi zrealizowało już ponad 60 proc. wszystkich zaplanowanych prac, w tym około 35 proc. warstw bitumicznych, a za kilkanaście tygodni zakończy się nasuwanie mostu na Widawie.

mat. prasowe

Nasypy i dłuższe odcinki podbudowy z kruszywa i warstw bitumicznych widać bardzo wyraźnie na odcinku od Wiszni Małej do węzła Trzebnica. Spore fragmenty przyszłej nawierzchni leżą już również w okolicach węzła Kryniczno oraz Krzyżanowic i Psar, gdzie droga ekspresowa S5 oddalać się będzie od krajowej „piątki”. Najdłuższe odcinki warstwy bitumicznej znajdujące się w okolicach Kryniczna mają długość 3 km, łącznie to już 10 km przyszłych jezdni. 

Wiadukty za półmetkiem

Wykonawca ma za sobą niemal połowę zaplanowanych robót mostowych. Zdecydowana większość wiaduktów ma już zabetonowany ustrój niosący oraz zamontowane krawężniki i kapy chodnikowe, trwają prace przy wykonywania bloków odciążających oraz skrzydeł z gruntu zbrojonego. 

Bardzo zaawansowana jest budowa jednego z najważniejszych obiektów inżynieryjnych – mostu nad Widawą, który będzie miał długość około 750 metrów. W maju zakończyło się nasuwanie segmentów mostu na podpory od strony Wrocławia, obecnie prace prowadzone są od strony Poznania. Do tej pory nasunięto już po dziewięć segmentów na każdej z dwóch nitek jezdni. Ostatnim elementem nasuwania będzie wykonanie styku montażowego. Tymczasem nad rzeką Ławą, gdzie powstanie drugi, mniejszy most, trwają intensywne prace przygotowawcze – zabetonowano już podpory tymczasowe stanowiska wytwórczego segmentów, zbrojone i betonowane są fundamenty podpór mostu. Tu nasuwanie mostu rozpocznie się po zakończeniu budowy mostu na Widawie.

Rozbudowywany węzeł nabiera kształtów

Zdecydowane zmiany zaszły na rondzie Obrońców Grodna, które już wkrótce będzie ważnym elementem rozbudowanego węzła Wrocław Północ, który połączy S5 z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz ul. Żmigrodzką.Najbardziej zaawansowany jest wiadukt nad ul. Polanowicką, po którym kierowcy wjeżdżać będą na drogę ekspresową S5 w kierunku Poznania. Na miejscu dawnych ogródków działkowych powstają natomiast nasypy pod łącznicę zjazdową, która poprowadzi z S5 na ul. Żmigrodzką. 

Prowadzone są też roboty przy tamtejszych wiaduktach: wymiana gruntów i wykonywanie betonu podkładowego pod fundamenty podpór. 

Najbardziej widoczny i charakterystyczny jest wiadukt powstający wewnątrz ronda Obrońców Grodna – tędy przebiegać będzie jezdnia łącząca AOW z S5. Robotnicy zabetonowali już ustrój nośny na obu nitkach jezdni, przystąpili do demontażu deskowań oraz rusztowań ustroju nośnego nitki lewej, zaczęli także prace przy murach oporowych i blokach odciążających od strony podpór P1 i P5 (znajdujących się na zewnątrz ronda). 

Na węźle Trzebnica wykonywane są wykopy pod łącznice, na węźle Kryniczno – warstwa odsączająca oraz podbudowa z kruszywa. Od 26 sierpnia na węźle Trzebnica obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu związana z planowanymi pracami budowlanymi, w tym m.in. z rozbiórką starych wiaduktów. W ciągu najbliższych kilku tygodni wykonawca planuje na odcinku istniejącej obwodnicy Trzebnicy przełożyć ruch z obecnie użytkowanej drogi krajowej nr 5 na fragment nowej jezdni powstającej w ramach drogi ekspresowej S5. Kierowcy będą mogli jeździć nową drogą na odcinku ok. 1,5 kilometra.

Tony piasku, stali i betonu

Realizacja drogi ekspresowej S5 jest sporym wyzwaniem nie tylko budowlanym, lecz również logistycznym. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia prac na trzecim dolnośląskim odcinku S5, zużyto ponad 60 tys. m³ betonu (do budowy fundamentów, obiektów inżynierskich, przepustów itp.). 

Wykonano już 93 proc. wykopów (w sumie będzie to około 800 tys. m³) oraz 76 proc. nasypów (z zaplanowanych 2 mln m³). Aby zapewnić swobodny transport materiałów przez ciężarówki i odciążyć drogę krajową nr 5,  Astaldi przygotowało własną drogę technologiczną. 

Ale budowa to nie tylko materiały dostarczane przez podwykonawców na realizowane odcinki. To również konieczność wywożenia z terenu budowy odpadów powstających po rozbiórkach budynków znajdujących się na wytyczonej trasie drogi S5 (m.in. tych w Będkowie i Wysokim Kościele czy altanek na terenie dawnych ogródków działkowych przy rondzie Obrońców Grodna) oraz nielegalnie składowanych odpadów odkrytych podczas prac drogowych. Tych ostatnich zutylizowano ok. 20 tys. m³.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA