Kilkadziesiąt obiektów zabytkowych otrzyma dotacje do remontów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kilkadziesiąt obiektów zabytkowych otrzyma dotacje do remontów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dolny Śląsk, LISTA
Orzech
Orzech
REKLAMA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu "Ochrona zabytków", którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.
REKLAMA
Na obszernej liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Kultury z Dolnego Śląska znalazły się następujące zabytki (kolejno: miasto-miejscowość / wnioskodawca / nazwa dofinansowanego projektu / kwota dofinansowania):
 • ŚWIDNICA: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy: Świdnica, Kościół Pokoju: konserwacja XVII-wiecznej loży Hochberga wraz z licem północnej empory transeptu – II etap – kwota dofinansowania: 600 000 zł,
 • ŚWIDNICA: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy: Świdnica, Kościół Pokoju – cmentarz (XVII w.): rewitalizacja – VIII etap – ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • ŚWIDNICA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. – Świdnica, Katedra pw. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu katedry – Nawa Główna oraz Dolna Kaplica Mariacka (tzw. Stara Zakrystia) – kwota dofinansowania: 300 000 zł,
 • TRZEBNICA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi: Trzebnica, Bazylika św. Jadwigi (XIII w.): remont posadzki kamiennej w nawie głównej część zachodnia oraz remont podstaw filarów kamiennych – ostatni etap – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • TRZEBNICA: Centrum pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej: Trzebnica, zespół dawnego opactwa cysterek (XIII-XX w.): remont dachu i więźby dachowej Domu Jana i Henryk – etap II – Łącznik (II poł. XVIII w., I poł. XX w.) – kontynuacja – kwota dofinansowania: 170 000 zł,
 • TRZEBNICA: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza: Trzebnica, klasztor (XIII, XVII-XVIII w.): ratunkowy remont dachu, kominów i lukarn oraz wzmocnienie, ustabilizowanie i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i stropów – etap VI – kwota dofinansowania: 600 000 zł,
 • TRZEBNICA: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza: Trzebnica, klasztor (XIII, XVII-XVIII w.): ratunkowy remont i konserwacja głównych schodów wejściowych do klasztoru (1724 r.) zlokalizowanych w elewacji zachodniej od strony dziedzińca klasztornego – decyzja PINB – kwota dofinansowania: 200 000 zł, 
 • JAWOR: Parafia Ewangelicko-Augsburska: Jawor, Kościół Pokoju (1655 r.): zakup i instalacja systemu wczesnego ostrzegania przed pożarem VEESDA – kwota dofinansowania: 170 000 zł,
 • JAWOR: Parafia Ewangelicko-Augsburska: Jawor, Kościół Pokoju (lata 70. XVII w./pocz. XX w.): zabezpieczenie i konserwacja zagrożonej polichromii pułapu stropu i odeskowania usztywnień konstrukcji nad nawą środkową – kontynuacja prac – kwota dofinansowania: 600 000 zł,
 • LEGNICKIE POLE: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej: Legnickie Pole, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej – stolarka, detal kamienny i metalowy – kwota dofinansowania: 320 000 zł,
 • LEGNICKIE POLE: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej: Legnickie Pole, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): ratowniczy remont zagrożonych zniszczeniem polichromowanych sklepień – kwota dofinansowania: 400 000 zł,
 • LEGNICKIE POLE: Powiat Legnicki – Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynków nr 4, 5 oraz dziedzińca budynków nr 6, 7 – etap IV – kwota dofinansowania: 500 000 zł,
 • KRZESZÓW: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP: Krzeszów, kościół pw. św. Józefa (XVII w.): kontynuacja konserwacji polichromii sklepiennych autorstwa Michała Willmanna – etap II – kwota dofinansowania: 300 000 zł,
 • KRZESZÓW: Opactwo SS. Benedyktynek – Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu Klasztoru – etap IV: kwota dofinansowania: 500 000 zł,
 • KRZESZÓW: Opactwo SS. Benedyktynek – Krzeszów, pocysterskie Opactwo Sióstr Benedyktynek (XVIII w.) – biblioteka klasztorna (1795 r.): renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego – kwota dofinansowania: 130 000 zł,
 • STRZEGOM: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła: Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja ratunkowa XVI- i XVII-wiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła (etap V) oraz modernizacja instalacji elektrycznej – kontynuacja prac – kwota dofinansowania: 185 000 zł,
 • STRZEGOM: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła: Strzegom, średniowieczne miejskie mury obronne (XIII w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych – decyzja PINB – etap II – kwota dofinansowania: 300 000 zł,
 • HENRYKÓW: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela – Henryków, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): konserwacja dekoracji Mauzoleum Piastów – zakończenie zadania – kwota dofinansowania: 190 000 zł,
 • SREBRNA GÓRA: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. – Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny – remont i odbudowa poterny (etap I), Donżon-kontynuacja remontu poprzez odprowadzenie wód opadowych, Bastion Dolny – remont elewacji południowej (etap I) – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • WROCŁAW: Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego – Wrocław, kościół pw. św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej i korpusu nawowego – VI etap – kwota dofinansowania: 600 000 zł,
 • WROCŁAW: Rzymskokatolicka Parafia NMP na Piasku – Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV w.): konserwacja elewacji północnej – etap IV – kwota dofinansowania: 500 000 zł,
 • WROCŁAW: Fundacja Zamku Piastów Śląskich – Wrocław, Kościół Rektoralny Duszpasterstwa Środowisk Twórczych p.w. św. Marcina (XIV w.): dokończenie prac przy elewacji oraz konserwatorski remont zewnętrznych fragmentów sklepień i przypór – etap V – kwota dofinansowania: 450 000 zł,
 • WROCŁAW: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Karola Boromeusza – Wrocław, kościół pw. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko-restauratorskich wieży głównej kościoła – kwota dofinansowania: 130 000 zł,
 • WROCŁAW: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Michała Archanioła – Wrocław, kościół pw. św. Michała Archanioła (XIX w.): prace konserwatorskie elewacji północnego ramienia transeptu – IV etap – decyzja PINB – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • NIESYTNO: TISSO INDUSTRY Krzysztof Harkawy – Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych – VI etap – decyzja PINB – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • NIEDŻWIEDZICA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim – Niedźwiedzica, malowidła ścienne w kościele filialnym pw. św. Mikołaja (XV/XVI w.): pełna konserwacja malowideł na ścianie północnej – część II – kwota dofinansowania: 60 000 zł,
 • GŁOGÓW: Parafia Rzymskokatolicka Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Głogów, Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): wykonanie naprawy pomieszczenia pod Kaplicą Mariacką i naprawa posadzek w prezbiterium – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • KŁODZKO: Parafia Wniebowzięcia NMP – Kłodzko, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XIV w.): remont dachu oraz stropu nad nawą boczną prawą (południową) – decyzja PINB – kwota dofinansowania: 170 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego – Jelenia Góra, budynek dawnego Kolegium jezuickiego (XVII-XVIII w.): kontynuacja ratunkowej rekonstrukcji dachu – etap III – zakończenie – kwota dofinansowania: 110 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego – Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): prace konserwatorskie przy kamiennej elewacji – kwota dofinansowania: 450 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego – Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): zakup i montaż Instalacja przeciwpożarowej – kwota dofinansowania: 85 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha – Jelenia Góra, kościół pw. św. Wojciecha (d. św. Jerzego) (pocz. XVI w.): konserwacja XVIII – wiecznego stropu polichromowanego oraz empory z zespołem XVIII-wiecznych obrazów – etap II – kwota dofinansowania: 150 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina – Jelenia Góra-Sobieszów, kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XVIII w.): konserwacja i restauracja empory organowej wraz z kolumnami i obrazami – kwota dofinansowania: 25 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela – Jelenia Góra, kościół pw. św. J.Chrzciciela: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (1716/17 r.) – etap I – tabernakulum i otoczenie – kwota dofinansowania: 35 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Restauracja Norweska Alicja i Piotr Mazur S.C. – Jelenia Góra, Pawilon Norweski (1906-1909 r.): przywrócenie pierwotnej funkcji poprzez przeprowadzanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych – kwota dofinansowania: 150 000 zł,
 • JELENIA GÓRA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela – Jelenia Góra, kaplica pw. św. Anny (1855 r.): kontynuacja zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku poprzez odtworzenie stolarki i drenażu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont elewacji – kwota dofinansowania: 80 000 zł,
 • ŚCINAWKA ŚREDNIA: Ludmiła Hnatów – Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XIV-XVI w.): prace ratunkowe – etap IV – wykonanie pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej budynków wysokich – kwota dofinansowania: 210 000 zł,
 • ŚCINAWKA ŚREDNIA: Ludmiła Hnatów – Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XV-XVI w.): naprawa elewacji dziedzińca wewnętrznego i budynków niskich – etap II – kwota dofinansowania: 70 000 zł,
 • SOKOŁOWSKO: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ – Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald" (1853-76 r.): prace budowlane związane z odbudową spalonych oraz zarwanych stropów i dachów – etap VI – kwota dofinansowania: 300 000 zł,
 • BARDO: Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP – Bardo, Bazylika NMP (XVII/XVIII w): II etap konserwacji barokowego ołtarza głównego z 1715 r. z cudowną figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Willmanna – kwota dofinansowania: 130 000 zł,
 • LEGNICA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela – Legnica, Mauzoleum Piastów (1341, 1672-1679 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie dekoracji malarskiej i stiuków kopuły Mauzoleum – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • NOWA RUDA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja – Nowa Ruda, kościół pw. św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu, wymiana pokrycia – etap VI – kwota dofinansowania: 130 000 zł,
 • LUBIĄŻ: Fundacja Lubiąż – Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich – biblioteka klasztorna (1737 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianie wschodniej – kontynuacja – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • ZAGÓRZE ŚLĄSKIE: Gmina Walim – Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.): zabezpieczenie konstrukcji – mury "zamku górnego", które uległy częściowemu zawaleniu – kwota dofinansowania: 40 000 zł,
 • ŚWIEBODZICE: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja – Świebodzice, sarkofag miedziany polichromowany, złocony Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch (XVII w.) z krypty grobowej rodu von Hochberg: ratunkowa konserwacja techniczna i estetyczna – kwota dofinansowania: 50 000 zł,
 • ŚWIEBODZICE: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja – Świebodzice, kościół pw. św. Mikołaja (XIII w.) z renesansową kaplicą rodu Hochbergów: prace przy osuszeniu zawilgoconych murów kościoła, likwidacja przyczyn zawilgocenia oraz prace naprawcze – kwota dofinansowania: 70 000 zł,
 • ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Parafia Prawosławna pw. św. Jerzego – Ząbkowice Śląskie, kaplica pw. św. Jerzego (XIV w.): prace ratunkowe – wzmocnienie fundamentów, naprawa pęknięć murów,wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont dachu – nakaz WUOZ – kwota dofinansowania: 300 000 zł,
 • BOGATYNIA: Adriana Lipniacka – Bogatynia, dom przysłupowy (1728 r.): rekonstrukcja budynku po powodzi i pożarze, wykonanie elewacji bocznych i deskowania, stolarki okiennej, podłóg i ścianek działowych oraz rekonstrukcja klatki schodowej – kwota dofinansowania: 120 000 zł,
 • SIEDLĘCIN: Stowarzyszenie "Wieża Książęca w Siedlęcinie" – Siedlęcin, dwór (oficyna) przy średniowiecznej wieży mieszkalnej (XIV-XIX w.): ratunkowy remont dachu na budynku głównym i łączniku do wieży wraz z remontem kominów – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • STOLEC: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej – Stolec, kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe (XVI w.): remont stropu i więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej – kwota dofinansowania: 220 000 zł,
 • ZIĘBICE: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego – Ziębice, Bazylika Mniejsza – kościół pw. św. Jerzego (XIII-XV w.): remont elewacji – etap III – remont trzech elewacji wieży kościelnej oraz północnej elewacji korpusu kościoła – kontynuacja – kwota dofinansowania: 350 000 zł,
 • JERZMANOWA: Gmina Jerzmanowa – Jerzmanowa, pałac (XVI w.): remont dachu – kwota dofinansowania: 200 000 zł,
 • GRYFÓW ŚLĄSKI: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi – Gryfów Śląski, kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVI w.): konserwacja barokowej ambony – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • MIRSK: Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP – Mirsk, kościół pw. Zwiastowania NMP (XVI w.): prace renowacyjno-malarskie elewacji – kwota dofinansowania: 120 000 zł,
 • MIĘDZYLESIE: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – Międzylesie, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XVIII w.): remont dachów kościoła (kontynuacja), elewacji frontowej i wykonanie odwodnienia – decyzja PINB – kwota dofinansowania: 330 000 zł,
 • SZKLARSKA PORĘBA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała – Szklarska Poręba Dolna, kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP (XVIII w.): remont dachu, renowacja elewacji wraz z likwidacją zawilgocenia ścian fundamentowych i konserwacją stolarki – kwota dofinansowania: 450 000 zł,
 • ŁĘKANÓW: Fundacja Odbudowy Pałacu Łękanów – Łękanów, dwór (1860 r.): ratunkowy remont dachu – kwota dofinansowania: 100 000 zł,
 • GAWORZYCE: Gmina Gaworzyce – Gaworzyce, pałac (XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach – ostatni etap prac remontowych – kwota dofinansowania: 140 000 zł,
 • LEŚNA: Sławomir Bieda – Leśna, Pałac Baworowo (XVIII w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowej pałacu: kwota dofinansowania: 130 000 zł,
 • LUBAŃ: Gmina Miejska Lubań – Lubań, Dom Solny (I poł. XVI w.): prace zabezpieczające przed zniszczeniem: kwota dofinansowania: 250 000 zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA