Kilka wrocławskich kościołów z dotacjami remontów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kilka wrocławskich kościołów z dotacjami remontów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wrocław
Orzech
Orzech
REKLAMA
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nowe dotacje w ramach programu "Ochrona zabytków", którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. 
REKLAMA
Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.
Na obszernej liście wniosków które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Kultury znalazło się kilka remontów wrocławskich kościołów:
  • Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego dostanie dofinansowanie w wysokości 600 000 zł na projekt: "kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach wieży południowej i korpusu nawowego – etap VI",
  • Rzymskokatolicka Parafia NMP na Piasku otrzyma dotację w kwocie 500 000 zł na projekt pn: "kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV w.): konserwacja elewacji północnej – etap IV",
  • Fundacja Zamku Piastów Śląskich otrzyma od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 450 000 zł na projekt: "Kościół Rektoralny Duszpasterstwa Środowisk Twórczych p.w. św. Marcina (XIV w.): dokończenie prac przy elewacji oraz konserwatorski remont zewnętrznych fragmentów sklepień i przypór – etap V",
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza otrzyma dotację w kwocie 130 000 zł na inwestycję pn: "kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorsko-restauratorskich wieży głównej kościoła",
  • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła może liczyć na dotację w postaci kwoty 100 000 zł na projekt: "kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIX w.): prace konserwatorskie elewacji północnego ramienia transeptu – IV etap – decyzja PINB".

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA