Prusice chcą przyciągnąć nowych inwestorów

Prusice chcą przyciągnąć nowych inwestorów

Dolny Śląsk
Orzech
Orzech
REKLAMA
Gmina Prusice posiada aktualnie już 23 hektary pod tereny inwestycyjne i w najbliższym czasie planuje przyłączyć jeszcze około 100 ha. Cały obszar ma tworzyć podstrefę w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.(KSSEMP). 
Gmina złożyła już projekt, by skorzystać ze środków unijnych na uzbrojenie tych gruntów. Przewidziane koszty prac wyniosą 1 124 648,04 zł. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie tych terenów w celu pozyskania nowych inwestorów, przede wszystkim przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Realizację projektu wstępnie planuje się rozpocząć w drugiej połowie 2017 roku.
Gmina Prusice chce uzbroić cały teren oraz wykonać komunikację wewnętrzną z oświetleniem, zwiększyć zasilanie energetyczne, by mogło sprostać zapotrzebowaniu przyszłych inwestorów.
Gmina przygotowuje obecnie także projekt na budowę drogi betonowej o dużym tonażu, która obsługiwałaby cały teren i usprawniła komunikację. Teren inwestycyjny znajduje się pomiędzy dwoma ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi, to obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła „Prusice” przy budowanej drodze szybkiego ruchu S-5, łączącego Wrocław z Poznaniem. Lokalizacja terenu jest bardzo atrakcyjna, gdyż znajduje się on bezpośrednio przy DK5 oraz w niewielkiej odległości od budowanego węzła "Prusice" i drogi szybkiego ruchu S-5.
REKLAMA
Gmina Prusice prowadziła już także rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych i właścicielami ziemi wokół węzła "Prusice", aby przygotować te tereny pod strefę aktywności gospodarczej oraz pod budowę nowego osiedla domków jednorodzinnych.
W dalszej perspektywie gmina Prusice planuje przygotować pod inwestycje jeszcze więcej gruntów, bo są osoby zainteresowane ich sprzedażą. Docelowo ten teren może wzrosnąć obszarowo o drugie tyle, nawet do prawie 200 hektarów. Gmina Prusice nie wskazuje branż, które by były mniej lub bardziej pożądane. Każdy inwestor który przyjdzie i zgłosi konkretną ofertę, ten będzie miał sprzyjające warunki, by mógł rozwinąć swoją działalność. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, gmina Prusice przygotowuje także plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące również grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą. Tam, gdzie to możliwe i pozwala na to prawo, dokonywane są zmiany istniejących planów zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu zwiększa się obszary pod inwestycje gospodarcze.
Ważnym elementem wpływającym na atrakcyjność terenów inwestycyjnych gminy Prusice są niewątpliwie liczne inwestycje gminne, poprawiające komunikację i uzbrojenie gruntów. Wielkim atutem jest również budowa trasy szybkiego ruchu S-5, która połączy dwa wielkie miasta: Wrocław i Poznań, a także obie aglomeracje. Inwestycja ta już przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miasta, a szczególnie terenów położonych przy nowo budowanej drodze, w tym obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA