Savills wskazuje dziesięć trendów na europejskim rynku inwestycyjnym

Savills wskazuje dziesięć trendów na europejskim rynku inwestycyjnym

Europa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości Savills opublikował listę dziesięciu trendów na europejskim rynku inwestycyjnym. Pięć z nich skierowanych jest do inwestorów oportunistycznych, a pozostałe pięć do inwestorów unikających ryzyka.
Marcus Lemli, szef Europejskiego Działu Doradztwa Inwestycyjnego Savills, mówi: „Europejski rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje atrakcyjny dla inwestorów szukających wysokich stóp zwrotu. W 2016 roku spodziewamy się wzrostu łącznego wolumenu inwestycji w granicach 3-5%. Ze względu na planowane przez inwestorów dywersyfikacje portfeli, tegoroczne wolumeny będą w mniejszym stopniu skoncentrowane w kluczowych lokalizacjach i rozłożą się bardziej równomiernie na obszarze całego kontynentu. Zarówno inwestorom bardziej, jak i mniej agresywnym, rynek oferuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne – często w obrębie tego samego miasta.”
REKLAMA
Inwestorzy z awersją do ryzyka:
  • Centra handlowe w największych miastach: dominujące centra handlowe w miastach, charakteryzujących się wzrostem populacji i intensywnym ruchem turystycznym, będą w dalszym ciągu świetnie prosperować. Berlin, Londyn, Madryt i Mediolan najlepiej spełniają te kryteria. 
  • Zielone biurowce o wysokim standardzie w “innowacyjnych miastach”: zrównoważone budynki, oferujące elastyczną przestrzeń biurową, w innowacyjnych miastach, takich jak Berlin, Dublin, Sztokholm, Barcelona, Madryt i Warszawa będą coraz bardziej atrakcyjne dla najemców i pracowników najmłodszego pokolenia, co przełoży się na dalszy wzrost stawek czynszu.
  • Handel elektroniczny i europejski rynek logistyczny: w 2015 r. rynek handlu elektronicznego w Europie wzrósł o 22%, a dalsze innowacje w sektorze handlowym spowodują wzrost popytu na powierzchnie magazynowe i centra dystrybucyjne we wszystkich aglomeracjach w Europie, przede wszystkim w największych miastach, jak: Londyn, Madryt i Paryż. 
  • Najlepsze ulice handlowe w miastach atrakcyjnych turystycznie: Mediolan, Paryż, Madryt, Amsterdam i Londyn będą dalej przyciągały rzesze odwiedzających spoza kontynentu. Z racji bogatej oferty kulturalnej, te miasta są atrakcyjnym kierunkiem dla turystów o wysokich dochodach, dlatego pozostaną w kręgu zainteresowania międzynarodowych sieci handlowych.
  • Rynek domów i mieszkań studenckich na rynkach z rosnącą liczbą studentów z zagranicy: W ciągu kilku ostatnich lat, domy i mieszkania studenckie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii i Hiszpanii zyskały miano atrakcyjnego aktywu inwestycyjnego. Ten sektor wciąż charakteryzuje się niedoborem podaży, co daje szansę na nowe inwestycje.
Inwestorzy oportunistyczni:
  • Sektor opieki medycznej we Francji i Niemczech: starzejące się społeczeństwo Europy będzie potrzebowało coraz więcej prywatnych domów opieki medycznej i udogodnień, szczególnie na bogatych rynkach, jak Francja i Niemcy.
  • Biura w Europie Centralnej i Środkowej: coraz więcej zachodnich firm poszukuje nowych lokalizacji pod zaplecza organizacji bliżej swoich siedzib. Niższe koszty pracy i nieruchomości w Polsce, Węgrzech, Rumunii i Słowacji, podnoszą atrakcyjność tych rynków i dają szanse inwestorom. 
  • Mikroapartementy w największych i mniejszych miastach: w największych miastach, takich jak Londyn, Paryż i Madryt, młodsze pokolenie jest całkowicie wykluczone z rynku nieruchomości. Z kolei w rozwijających się centrach innowacji, jak Berlin, Dublin, Barcelona, Amsterdam i Sztokholm, brakuje przystępnych cenowo nieruchomości mieszkalnych. W tych lokalizacjach, mikroapartamenty stają się coraz popularniejszą alternatywą.
  • Dobrze funkcjonujące centra handlowe na rynkach peryferyjnych i wychodzących z kryzysu: światowy kryzys finansowy i jego ekonomiczne konsekwencje zaskoczyły konsumentów na rynkach Grecji, Portugalii i Rumunii, które jednak stopniowo dochodzą do siebie. Aktualnie nawet na rynkach dobrze funkcjonujących aktywów, oferowane są wysokie premie za ryzyko. 
  • Aktywa publiczne na rynkach, których rządy tworzą partnerstwa publiczno-prywatne: w Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz w zadłużonych krajach, takich jak Włochy i Grecja, niewydolność sektora publicznego i potrzeba zapewnienia płynności daje inwestorom możliwość zakupu atrakcyjnych aktywów publicznych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA