Finansowa pomoc dla handlowców ze spalonego CH Marywilska 44PAP

Finansowa pomoc dla handlowców ze spalonego CH Marywilska 44

REKLAMA

Pracodawcy i pracownicy ze spalonego Centrum Handlowego przy ul. Marywilskiej otrzymają pomoc finansową w postaci środków na wypłatę bieżących wynagrodzeń. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca.

Urząd Pracy m. st. Warszawy, jako jeden z operatorów programów pomocowych, rozpoczyna realizację projektu pilotażowego „Odbuduj swoją przyszłość”. Adresatami programu są pracodawcy zatrudniający pracowników oraz pracownicy, którzy utracili swoje miejsca pracy w wyniku pożaru Centrum Handlowego przy ul. Marywilskiej 44.

Rządowy program pomocowy dotyczy finansowego wsparcia na wypłatę bieżących wynagrodzeń, pracodawcom, którzy utrzymają miejsca pracy.

Pieniądze dla poszkodowanych

Projekt zakłada dofinansowanie wypłacanych wynagrodzeń, w wysokości 2121 zł brutto miesięcznie, przez 3 kolejne miesiące, na 1 pracownika (przy zatrudnieniu na część etatu dofinansowanie będzie wypłacane proporcjonalnie).

Wsparciem zostaną objęci pracownicy zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego od dnia 1 kwietnia 2024 roku, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (weryfikacja na podstawie raportów ZUS).

Wnioskodawcami w programie mogą być: osoby legalnie przebywające na terenie RP i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (weryfikacja przedsiębiorców będzie odbywała się na podstawie wpisów w KRS, CEIDG) oraz przedsiębiorcy, którzy posiadali ważną umowę obejmującą możliwość prowadzenia działalności w dniu pożaru w Centrum Handlowym przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Wsparcie otrzymają również prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników w CH Marywilska 44 przed dniem 12.05.2024 r. oraz w dniu ubiegania się o przyznanie wsparcia.

Gdzie składać wnioski o pomoc?

Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez pracodawcę będącym mikro lub małym przedsiębiorcą będzie prowadzony od 23 maja do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

REKLAMA

- osobiście – w Punkcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy ul. Podskarbińskiej 25; w poniedziałki w godz. 8:00-17:00; wtorek – piątek w godz. 8:00-15:00.

- w formie elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Projekt pilotażowy „Odbuduj swoją przyszłość” jest finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizatorem projektu będzie Urząd Pracy m.st. Warszawy, który będzie koordynował wszystkie działania i procesy.

Miejskie wsparcie

17 maja w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli kupców poszkodowanych wskutek pożaru kompleksu handlowego Marywilska 44. Prezydent zapowiedział rozszerzenie dotychczasowego miejskiego wsparcia i zobowiązał się do całkowitego zawieszenia pobierania przez miasto opłat za dzierżawę terenu. Wartość tej formy pomocy ze strony miasta wyniesie blisko 8 mln zł rocznie. Zawieszenie obowiązuje do czasu odbudowy hali, odciąży spółkę i umożliwi jej udostępnianie kupcom przestrzeni handlowej w tymczasowym pawilonie za symboliczną złotówkę.

Dodatkowo pakiet miejskiego wsparcia – potwierdzony przez prezydenta stolicy obejmuje: pomoc psychologiczną, udzielaną przez specjalistów z miejskich instytucji; skrócenie do minimum czasu niezbędnego na dopełnienie procedur architektoniczno-budowlanych, warunkujących rozpoczęcie odbudowy spalonej hali; utrzymanie dotychczas zaoferowanych form pomocy, czyli: udostępnienia miejsc handlowych na miejskich targowiskach, a także funkcjonowania specjalnego punktu przy ul. Marszałkowskiej 77/79 dla osób poszkodowanych w tym pożarze, które tymczasowo i w sytuacji wyjątkowej chciałyby uzyskać informacje o dostępnych ofertach pracy.

Także Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje wsparcie dla pracowników z Centrum Handlowego przy Marywilskiej w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Poszkodowani mogą uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

Źródło: UM Warszawa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA