Akademia Sztuk Pięknych - Budynek dydaktyczno-administracyjny D1

Akademia Sztuk Pięknych - Budynek dydaktyczno-administracyjny D1

Wrocław/Przedmieście Oławskie/Traugutta 35
REKLAMA

O inwestycji Akademia Sztuk Pięknych - Budynek dydaktyczno-administracyjny D1

Przedmiot konkursu architektonicznego
Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu.
Etapy konkursu architektonicznego
Etap I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy.
Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego, oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.
Napisz komentarz
Orzech
+9
Orzech
+7
Orzech
+7
Orzech
+5
Orzech
+4
Orzech
+1
REKLAMA