[Białystok] Kampus Uniwersytecki

[Białystok] Kampus Uniwersytecki

REKLAMA
inwestorUniwersytet w Białymstoku
realizacjaII kw. 2015
wykonawcaMostostal Warszawa S.A.

O inwestycji [Białystok] Kampus Uniwersytecki

Kampus Uniwersytecki: Instytutu Biologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe

Opinie o [Białystok] Kampus Uniwersytecki

Napisz komentarz
Komentarz do inwestycji [Białystok] Kampus Uniwersytecki
Jan Hawełko
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Białystok] Kampus Uniwersytecki
MatKoz
I jeszcze krótka informacja o projekcje ze strony Uniwersytetu w Białymstoku:


Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni.

Przedmiotem projektu jest budowa budynków Instytutu Biologii oraz budynków Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym. Inwestycja ma wzmocnić pozycję uczelni w kraju, jej potencjał naukowy oraz wspierać rozwój ścisłych, przyrodniczych i technicznych kierunków kształcenia, uznanych w PO Rozwój Polski Wschodniej za priorytetowe.

Nowopowstałe budynki mają odpowiadać współczesnym standardom i wymogom dydaktycznym na miarę XXI wieku. Współczesna forma budynków, zaprojektowana przez architekta prof. Marka Budzyńskiego, ma nawiązywać do naturalnego otoczenia jakim jest sąsiadujący z terenem kampusu las.

Inwestycja stanowi pierwszy etap budowy nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Działka ma powierzchnię, 30,9705 ha., natomiast teren przeznaczony na budowę obiektów z PO Rozwój Polski Wschodniej zajmuje 4,38035 ha.

Cele projektu

Celem projektu jest przygotowanie Uniwersytetu w Białymstoku do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz jego wkład w rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez poprawę jakości zasobów ludzkich, czyli wzrost umiejętności i kwalifikacji aktualnych i przyszłych pracowników i przedsiębiorców. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa wyższego przyczyni się do poprawy jakości wykształcenia absolwentów, a także do zwiększenia dostępu do edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Wartość całkowita projektu

Wartość całkowita inwestycji wynosi

129 596 323,12 PLN

Dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

125 249 502,00 PLN.

Okres realizacji projektu:

01.04.2007- 30.06.2015
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Białystok] Kampus Uniwersytecki
MatKoz
23817_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA