DODAJ

Bliski Marcelin

Bliski Marcelin 508860Bliski Marcelin 508862Bliski Marcelin 508861
MAPAPoznań, Junikowo
Jeleniogórska
m2
m2
rzut PZN_MARCELIN_0.A.2 2 pokoje 46,78 m2 parter
zapytaj 367 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.A.3 2 pokoje 46,43 m2 parter
zapytaj 344 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.A.4 2 pokoje 46,17 m2 parter
zapytaj 344 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.A.5 2 pokoje 46,73 m2 parter
zapytaj 351 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.A.7 2 pokoje 43,77 m2 parter
zapytaj 335 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.A.9 3 pokoje 69,47 m2 parter
zapytaj 468 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.B.49 3 pokoje 68,56 m2 parter
zapytaj 473 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.B.50 4 pokoje 86,85 m2 parter
zapytaj 601 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.68 3 pokoje 67,33 m2 parter
zapytaj 457 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.69 3 pokoje 67,53 m2 parter
zapytaj 504 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.70 2 pokoje 48,37 m2 parter
zapytaj 381 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.71 2 pokoje 46,64 m2 parter
zapytaj 375 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.72 2 pokoje 46,78 m2 parter
zapytaj 379 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.73 2 pokoje 46,39 m2 parter
zapytaj 379 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.75 3 pokoje 66,04 m2 parter
zapytaj 513 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.76 2 pokoje 48,57 m2 parter
zapytaj 377 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.77 2 pokoje 46,17 m2 parter
zapytaj 367 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_0.C.78 2 pokoje 46,73 m2 parter
zapytaj 369 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.10 2 pokoje 46,92 m2 1 piętro
zapytaj 361 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.11 2 pokoje 46,78 m2 1 piętro
zapytaj 372 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.12 2 pokoje 46,43 m2 1 piętro
zapytaj 370 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.14 2 pokoje 42,54 m2 1 piętro
zapytaj 314 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.17 2 pokoje 46,17 m2 1 piętro
zapytaj 365 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.18 2 pokoje 46,73 m2 1 piętro
zapytaj 367 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.19 2 pokoje 45,65 m2 1 piętro
zapytaj 364 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.21 3 pokoje 66,42 m2 1 piętro
zapytaj 485 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.A.22 3 pokoje 74,28 m2 1 piętro
zapytaj 529 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.B.52 3 pokoje 63,37 m2 1 piętro
zapytaj 454 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.B.53 4 pokoje 86,85 m2 1 piętro
zapytaj 632 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.80 3 pokoje 67,41 m2 1 piętro
zapytaj 485 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.81 3 pokoje 67,54 m2 1 piętro
zapytaj 504 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.82 2 pokoje 48,35 m2 1 piętro
zapytaj 381 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.83 2 pokoje 46,64 m2 1 piętro
zapytaj 375 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.84 2 pokoje 46,78 m2 1 piętro
zapytaj 379 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.85 2 pokoje 46,39 m2 1 piętro
zapytaj 379 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.87 3 pokoje 66,36 m2 1 piętro
zapytaj 502 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.88 2 pokoje 48,57 m2 1 piętro
zapytaj 382 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.90 2 pokoje 46,73 m2 1 piętro
zapytaj 374 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_1.C.91 2 pokoje 41,15 m2 1 piętro
zapytaj 333 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.23 2 pokoje 46,92 m2 2 piętro
zapytaj 367 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.24 2 pokoje 46,78 m2 2 piętro
zapytaj 377 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.25 2 pokoje 46,43 m2 2 piętro
zapytaj 375 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.30 2 pokoje 46,17 m2 2 piętro
zapytaj 370 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.31 2 pokoje 46,73 m2 2 piętro
zapytaj 372 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.34 3 pokoje 66,42 m2 2 piętro
zapytaj 492 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.A.35 3 pokoje 74,28 m2 2 piętro
zapytaj 538 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.B.55 3 pokoje 63,37 m2 2 piętro
zapytaj 461 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.B.56 4 pokoje 86,85 m2 2 piętro
zapytaj 642 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.100 2 pokoje 48,57 m2 2 piętro
zapytaj 393 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.101 2 pokoje 46,17 m2 2 piętro
zapytaj 377 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.102 2 pokoje 46,73 m2 2 piętro
zapytaj 379 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.103 2 pokoje 41,15 m2 2 piętro
zapytaj 338 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.92 3 pokoje 67,41 m2 2 piętro
zapytaj 492 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.93 3 pokoje 67,54 m2 2 piętro
zapytaj 512 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.94 2 pokoje 48,35 m2 2 piętro
zapytaj 392 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.95 2 pokoje 46,64 m2 2 piętro
zapytaj 380 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.96 2 pokoje 46,78 m2 2 piętro
zapytaj 384 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.97 2 pokoje 46,39 m2 2 piętro
zapytaj 384 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_2.C.99 3 pokoje 66,36 m2 2 piętro
zapytaj 510 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.36 2 pokoje 46,92 m2 3 piętro
zapytaj 372 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.37 2 pokoje 46,78 m2 3 piętro
zapytaj 382 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.38 2 pokoje 46,43 m2 3 piętro
zapytaj 380 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.43 2 pokoje 46,17 m2 3 piętro
zapytaj 375 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.44 2 pokoje 46,73 m2 3 piętro
zapytaj 377 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.45 2 pokoje 45,65 m2 3 piętro
zapytaj 374 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.47 3 pokoje 66,42 m2 3 piętro
zapytaj 499 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.A.48 3 pokoje 74,28 m2 3 piętro
zapytaj 546 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.B.59 4 pokoje 86,85 m2 3 piętro
zapytaj 651 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.104 3 pokoje 67,41 m2 3 piętro
zapytaj 499 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.105 3 pokoje 67,54 m2 3 piętro
zapytaj 519 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.106 2 pokoje 48,35 m2 3 piętro
zapytaj 392 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.107 2 pokoje 46,64 m2 3 piętro
zapytaj 385 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.108 2 pokoje 46,78 m2 3 piętro
zapytaj 390 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.109 2 pokoje 46,39 m2 3 piętro
zapytaj 390 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.110 2 pokoje 41,04 m2 3 piętro
zapytaj 349 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.111 3 pokoje 66,36 m2 3 piętro
zapytaj 517 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.112 2 pokoje 48,57 m2 3 piętro
zapytaj 393 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.113 2 pokoje 46,17 m2 3 piętro
zapytaj 382 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.114 2 pokoje 46,73 m2 3 piętro
zapytaj 384 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_3.C.115 2 pokoje 41,15 m2 3 piętro
zapytaj 344 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.B.61 3 pokoje 72,09 m2 4 piętro
zapytaj 658 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.B.63 4 pokoje 86,85 m2 4 piętro
zapytaj 656 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.116 3 pokoje 67,41 m2 4 piętro
zapytaj 503 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.117 3 pokoje 67,54 m2 4 piętro
zapytaj 523 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.118 2 pokoje 48,35 m2 4 piętro
zapytaj 395 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.119 2 pokoje 46,64 m2 4 piętro
zapytaj 389 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.120 2 pokoje 46,78 m2 4 piętro
zapytaj 393 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.121 2 pokoje 46,39 m2 4 piętro
zapytaj 393 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.122 2 pokoje 41,04 m2 4 piętro
zapytaj 352 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.123 3 pokoje 66,36 m2 4 piętro
zapytaj 521 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.124 2 pokoje 48,57 m2 4 piętro
zapytaj 396 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.126 2 pokoje 46,73 m2 4 piętro
zapytaj 388 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_4.C.127 2 pokoje 41,15 m2 4 piętro
zapytaj 347 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.B.65 3 pokoje 72,09 m2 5 piętro
zapytaj 549 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.128 3 pokoje 67,41 m2 4 piętro
zapytaj 505 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.129 3 pokoje 67,54 m2 5 piętro
zapytaj 525 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.130 2 pokoje 48,35 m2 5 piętro
zapytaj 397 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.131 2 pokoje 46,64 m2 5 piętro
zapytaj 391 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.132 2 pokoje 46,78 m2 5 piętro
zapytaj 395 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.133 2 pokoje 46,39 m2 5 piętro
zapytaj 395 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.135 3 pokoje 66,36 m2 5 piętro
zapytaj 523 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.136 2 pokoje 48,57 m2 5 piętro
zapytaj 398 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.138 2 pokoje 46,73 m2 5 piętro
zapytaj 390 000,00 zł
rzut PZN_MARCELIN_5.C.139 2 pokoje 41,15 m2 5 piętro
zapytaj 349 000,00 zł
Inwestycja Bliski Marcelin znajduje się w Poznań, przy Jeleniogórska. Inwestycję wykonał Nexity Polska Sp. z o.o.. W ofercie aktualnie znajduje się 104 mieszkań o powierzchni od 41.04 m2 do 86.85 m2
Szczegóły - Bliski Marcelin
wykonawcaNexity Polska Sp. z o.o.
komercjalizacjaPlatforma Mieszkaniowa S.A.
nikt jeszcze nie dodał komentarzy
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję