[Brzeg Dolny] ChemiPark Technologiczny

[Brzeg Dolny] ChemiPark Technologiczny

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Brzeg Dolny] ChemiPark Technologiczny

O inwestycji [Brzeg Dolny] ChemiPark Technologiczny

Park powstał w Brzegu Dolnym - dolnośląskim centrum przemysłu chemicznego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest firma chemiczna PCC Rokita SA, ponadto udziałowcami są także: Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Miasto i Gmina Brzeg Dolny. Laboratorium ChemiParku Technologicznego to nowoczesny, 2-kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ponad 5.500 m2, mieszczący m.in.: laboratoria analityczne, laboratoria aplikacyjne, laboratorium chromatografii gazowej i cieczowej, laboratoria technologiczne, halę technologiczną, bibliotekę naukową, salę audiowizualną, pomieszczenia magazynowe. Obiekt zostanie wyposażony w powierzchnie przygotowane do działalności badawczej i jednocześnie analitycznej, która jest z nią nierozerwalnie połączona. Lokatorzy będą mieli  dostęp do mediów technologicznych takich jak gazy techniczne, sprężone powietrze oraz surowce chemiczne. W ramach laboratorium zaplanowano również budowę hali technologicznej do prowadzenia prób wielkolaboratoryjnych i półtechnicznych. Budynek projektowany jest w sposób umożliwiający w przyszłości dalszą jego rozbudowę, gdyż prognozuje się zwiększenie zainteresowania branży specyficzną infrastrukturą oraz rozwój badań na terenie ChemiParku. Powierzchnie i wyposażenie Laboratorium ChemiParku będą wynajmowane: przedsiębiorstwom, jednostkom badawczo-rozwojowym, instytutom naukowym, lokatorom inkubatora przedsiębiorczości, podmiotom typu spin-off i spin out. Termin realizacji inwestycji 2011 rok. Centrum Biznesu będzie obiektem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 2000 m2, w którym zostaną stworzone warunki do sprawnego funkcjonowania lokatorów ChemiParku. W ramach projektu przewidziano: powierzchnie biurowe, sale szkoleniowo-konferencyjne, W Centrum Biznesu będą odbywać się szkolenia, spotkania biznesowe oraz konferencje i seminaria naukowe. Jedną z kondygnacji Centrum Biznesu zajmie Inkubator Przedsiębiorczości. Termin realizacji inwestycji 2011 rok. Inkubator przedsiębiorczości będzie funkcją realizowaną przez ChemiPark Technologiczny w obiekcie Centrum Biznesu oraz w Laboratorium. Głównym celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego. Firmy zlokalizowane w inkubatorze mogą obniżyć koszty działalności w pierwszym etapie funkcjonowania dzięki m.in.: wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej, taniemu doradztwu gospodarczemu, taniej obsłudze finansowo - księgowej, kadrowej i prawnej, wspólnej obsłudze administracyjnej, wspólnym akcjom marketingowym, wspólnej organizacji szkoleń Liczymy, że firmy powstające w inkubatorze, będą na atrakcyjnych warunkach świadczyć usługi innym lokatorom ChemiParku. Termin realizacji inwestycji 2011 rok. Strefa inwestycyjna ChemiParku zajmie około 73 hektarów gruntów przystosowanych pod produkcję przemysłową oraz działalność usługowo-komercyjną w tym uniwersalne hale z zapleczem biurowym i socjalnym, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe. Dzięki umiejscowieniu terenów przy zakładach chemicznych inwestorzy będą mogli liczyć na dostęp do mediów specjalistycznych oraz nawiązanie współpracy z istniejącymi w tej lokalizacji kooperantami surowcowymi. ChemiPark będzie także oferował tereny inwestycyjne typu green-field.
Napisz komentarz
Orzech
Pomimo wycofania się dwóch udziałowców i pojawiających informacjach o likwidacji ChemiParku w Brzegu Dolnym, spółka nadal działa i zamierza się rozwijać. W planach jest budowa zakładu produkującego chemię gospodarczą i kosmetyczną.

Żródło: Kurier Gmin
Orzech
Szkoda, że pomysł powstania tego Parku upadł, bo planowano budowę bardzo ciekawego biurowca - siedziby Parku: http://wytworniapp.com/?page_id=761
Orzech
W czwartek gmina Brzeg Dolny wycofała się ze spółki Chemi Park Technologiczny.
Od 2007 r. oprócz Brzegu jej udziałowcem jest samorząd województwa, a większościowy pakiet ma zakład chemiczny PCC Rokita. Spółka zaczęła współpracować z wrocławskimi uczelniami (Politechniką Wrocławską, Uniwersytetami: Ekonomicznym, Przyrodniczym i Wrocławskim) i przedsiębiorcami. Plan był taki, że w Brzegu Dolnym powstanie największy w Polsce ośrodek innowacyjności w branży chemicznej. Przy Rokicie miały powstać m.in. nowoczesne laboratoria, biblioteka naukowa, centrum szkoleniowe i hale technologiczne. Wszystko to miało być gotowe do 2011 r. Dzisiaj wiadomo, że tego przedsięwzięcia nie będzie.


pokaz-artykul.png
Orzech
Miał łączyć światy biznesu i nauki. Zapowiadano, że stworzy nowe miejsca pracy, bardzo atrakcyjne, dobrze opłacane. Już w tym roku miał się zakończyć pierwszy etap jego budowy. Ale ChemiPark w Brzegu Dolnym na razie nie powstanie. Odwołano już Barbarę Lenartowicz-Krutin z funkcji członka zarządu spółki. Firma nie ma pieniędzy.

984_chemipark.jpg
Wizualizacja ChemiParku

Wizualizacje inwestora

Na podstawie informacji z http://www.kuriergmin.pl/
Orzech
http://www.chemipark.pl
REKLAMA