[Dzierżoniów] Kaufland

REKLAMA

O inwestycji [Dzierżoniów] Kaufland

Ze względu na fakt, że kupiony od syndyka Diory teren jest bardzo duży, istnieje na nim możliwość powstania nie jednego, ale co najmniej dwóch takich obiektów o powierzchni do 2 tys. m2.. I właśnie wybudowanie dwóch marketów rozważane jest obecnie przez Kaufland, który zwrócił się do miasta z propozycją zmian w prawie miejskim. Zamiast stawiać dwa markety o łącznej powierzchni 4 tys. m2, co jest dziś zgodne z prawem i na co miasto nie ma wpływu, przedstawiciele firmy chcieliby wybudować jeden sklep nieprzekraczający swoją powierzchnią 3,5 tys. m2. W zamian za taką możliwość Kaufland zaoferował pokrycie kosztów budowy nowej drogi łączącej ul. Świdnicką z ul. Piastowską. Propozycja firmy zakłada także budowę ronda, na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Sikorskiego i istniejącej drogi wewnętrznej na terenie byłych diorowskich zakładów.Koszt tych inwestycji szacowany jest na kwotę około 10 mln zł. Oczywiście budowa drogi łączącej ul. Świdnicką i Piastowską nie jest obowiązkiem firmy. Leży w jej interesie, ponieważ ułatwi dotarcie do wybudowanych sklepów. Podobnie jest z propozycją wybudowania ronda, które znacznie poprawiłoby komunikację w rejonie dzierżoniowskich osiedli mieszkaniowych.

więcej na stronie:

http://ddz.doba.pl/?s=subsite&id=7939&mod=6
Napisz komentarz
Orzech
Kilka zdjęć z budowy: http://ddz.doba.pl/?s=subsite&id=20153
Gregs
Propozycja Kauflandu

Wraca sprawa budowy marketu na terenach byłych zakładów radiowych Diora.


W 2005 r. Rada Miejska poprzedniej kadencji zadecydowała, że na terenie byłej Diory, sprzedanej przez jej syndyka prywatnej firmie, nie może powstać market przekraczający swoją powierzchnią 2 tys. m2. Budowa w tym miejscu dużego sklepu budziła kilka temu niemałe emocje. Jedynym środkiem prawnym, jaki rada poprzedniej kadencji mogła zastosować było właśnie ograniczenie powierzchni do 2 tys. m2. Ze względu na fakt, że kupiony od syndyka Diory teren jest bardzo duży, istnieje na nim możliwość powstania nie jednego, ale conajmniej dwóch takich obiektów. I właśnie wybudowanie dwóch marketów rozważane jest obecnie przez Kaufland, który zwrócił się do miasta z propozycją zmian w prawie miejskim. Zamiast stawiać dwa markety o łącznej powierzchni 4 tys. m2, co jest dziś zgodne z prawem i na co miasto nie ma wpływu, przedstawiciele firmy chcieliby wybudować jeden sklep nieprzekraczający swoją powierzchnią 3,5 tys. m2. W zamian za taką możliwość Kaufland zaoferował pokrycie kosztów budowy nowej drogi łączącej ul. Świdnicką z ul. Piastowską. Propozycja firmy zakłada także budowę ronda, na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Sikorskiego i istniejącej drogi wewnętrznej na terenie byłych diorowskich zakładów. Koszt tych inwestycji szacowany jest na kwotę około 10 mln zł. Oczywiście budowa drogi łączącej ul. Świdnicką i Piastowską nie jest obowiązkiem firmy. Leży w jej interesie, ponieważ ułatwi dotarcie do wybudowanych sklepów. Podobnie jest z propozycją wybudowania ronda, które znacznie poprawiłoby komunikację w rejonie dzierżoniowskich osiedli mieszkaniowych. Ofertę Kaflandu radni rozpatrywali podczas poniedziałkowej sesji. W głosoaniu imiennym większość radnych opowiedziała się za przyjęciem uchwał umożliwiających budowę sklepu o powierzchni 3,5 tys.m2

fo_G-kaufland%201int_jpg
Propozycja Kauflandu zakłada wykonanie nowej drogi łączącej ul. Świdnicką z ul. Piastowską

fo_G-kaufland%202int_jpg
Jeśli radni przychylą się do złożonej koszty budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Sikorskiego pokryje Kaufland

UM Dzierżoniów
REKLAMA