[Gliwice] Nowe Centrum i Centralny Węzeł Przesiadkowy

[Gliwice] Nowe Centrum i Centralny Węzeł Przesiadkowy

REKLAMA

O inwestycji [Gliwice] Nowe Centrum i Centralny Węzeł Przesiadkowy

Nowe centrum w okolicy dworca ma być drugą – obok zabytkowej Starówki – ważną przestrzenią publiczną w śródmieściu. 3 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja „Koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”. Powstała ona w wyniku porozumienia z maja 2010 r. podpisanego przez PKP S.A., PKP PLK S.A. i miasto Gliwice. Strony wspólnie finansowały jej wykonanie i ściśle ze sobą współpracowały. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonała gliwicka spółka P.A. NOVA S.A. Koncepcja obejmuje obszar zlokalizowany w sąsiedztwie dworca kolejowego o powierzchni ponad 40 ha, sercem nowego centrum ma być Centralny Węzeł Przesiadkowy, skupiający różne środki komunikacji. Centralny Węzeł Przesiadkowy składać się będzie zarówno ze starego dworca kolejowego, jak i nowego, dużego obiektu zbudowanego po drugiej stronie torów. Koncepcja ma charakter otwarty i nie przesądza o szczegółach związanych z przebudową czy zagospodarowaniem wszystkich działek. Wiele działek nie należy do miasta i o ich wykorzystaniu zadecydują prywatni inwestorzy. Nie jest też przesądzone, co dokładnie powstanie na terenach po kolejowych, które w koncepcji zajmują 5 ha i znajdują się głównie po północnej stronie torów.
Napisz komentarz
Jan Hawełko
Lukander
Rzut sytuacyjny i wizualizacje:

33774_1000x.jpg33775_1000x.jpg33776_1000x.jpg33777_1000x.jpg33778_1000x.jpg
Lukander
Nowe centrum w okolicy dworca ma być drugą – obok zabytkowej Starówki – ważną przestrzenią publiczną w śródmieściu. 
3 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja „Koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”. Powstała ona w wyniku porozumienia z maja 2010 r. podpisanego przez PKP S.A., PKP PLK S.A. i  miasto Gliwice. Strony wspólnie  finansowały jej wykonanie i  ściśle ze sobą współpracowały. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wykonała gliwicka spółka P.A. NOVA S.A. 
Koncepcja obejmuje obszar zlokalizowany w sąsiedztwie dworca kolejowego o powierzchni ponad 40 ha, sercem nowego centrum ma być Centralny Węzeł Przesiadkowy, skupiający różne środki komunikacji. Centralny Węzeł Przesiadkowy składać się będzie zarówno ze starego dworca kolejowego, jak i nowego, dużego obiektu zbudowanego po drugiej stronie torów.
Koncepcja ma charakter otwarty i nie przesądza o szczegółach związanych z przebudową czy zagospodarowaniem wszystkich działek.  Wiele działek nie należy do miasta i o ich wykorzystaniu zadecydują prywatni inwestorzy. Nie jest też przesądzone, co dokładnie powstanie na terenach po kolejowych, które w koncepcji zajmują 5 ha i znajdują się głównie po północnej stronie torów.
REKLAMA