[Tarnowskie Góry] Regionalne centrum obsługi pasażerskiej "Przystanek Europa"

[Tarnowskie Góry] Regionalne centrum obsługi pasażerskiej "Przystanek Europa"

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Tarnowskie Góry] Regionalne centrum obsługi pasażerskiej "Przystanek Europa"

O inwestycji [Tarnowskie Góry] Regionalne centrum obsługi pasażerskiej "Przystanek Europa"

"Przystanek Europa"
Napisz komentarz
Lukander
Przy ul. Częstochowskiej, na terenie budowy nowego dworca PKM, robotnicy odkopali pocisk z drugiej wojny światowej. Przez niewybuch policja musiała zamknąć część centrum miasta.

pokaz-artykul.png
Lukander
Schemat organizacyjny na czas przebudowy i dwie wizualizacje:

35964_1000x.jpg35965_1000x.jpg35966_1000x.jpg
MatKoz
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji projektu „Przystanek Europa – regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach”.

W budynku znajdą się:
- wielofunkcyjne stanowiska informacyjno – kasowe
- poczekalnia dla pasażerów oraz
- pomieszczenia socjalno – techniczne dla osób obsługujących dworzec

Budynek dworca zostanie połączony z zadaszonym peronem, na którym znajdować się będzie 6 stanowisk do wsiadania i 2 do wysiadania. Obok peronów znajdować się będzie plac manewrowy dla autobusów. Dodatkowo w ramach projektu przebudowie ulegnie ulica Pokoju na odcinku skrzyżowań z ulicą Styczyńskiego i z pl. 9-go Maja na jezdnię trzypasmową.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zostanie zainstalowany w dwóch miejscach tj.: na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach oraz na przystanku Świerklaniec – Park. System ten będzie informował pasażerów o numerze linii, kierunku i godzinie odjazdu, natomiast na mapie cyfrowej wyświetlana będzie aktualna pozycja autobusu na trasie. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie w pełni kompatybilny z systemami, jakie planuje zastosować w swoich autobusach PKM Świerklaniec Sp. z o.o. oraz KZK GOP. Natomiast w przyszłości będzie współdziałać w systemie tzw. Śląskiej Karty Usług Publicznych, która w założeniu ma obejmować cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Na powyższy projekt została opracowana koncepcja architektoniczna, studium wykonalności programu funkcjonalno – użytkowego, a także dokumentacja projektowa. Podpisana została również umowa na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. W trakcie realizacji jest przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

W dniu 26 października 2011r została podpisana umowa na budowę dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Wykonawcą jest firma DEEL Dorota Dobrzańska, Bielsko Biała, ul. Prusa 13/30

http://www.mzkp.pn.pl/60dworzec/dworzec.html
MatKoz
"Przystanek Europa"
REKLAMA