Kompleks Kijowska 5

Kompleks Kijowska 5

Warszawa/Praga-Północ/Brzeska 2
REKLAMA

O inwestycji Kompleks Kijowska 5

Kompleks biurowo - hotelowo - mieszkalny w przebudowie polegającej na rewitalizacji i nadbudowie zabytkowej kamienicy oraz dobudowa przylegającego do niej budynku biurowego a także budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową.
Ten jeden z najstarszych zachowanych do dziś na Pradze budynków został wzniesiony w latach 1868-69 dla pracowników Kolei Warszawsko-Terespolskiej. W 1869 roku towarzyszące mu zabudowania uzupełniono o stajnię i wozownię.

Kamienica była zamieszkała aż do końca lat 80-tych XX wieku. Oprócz lokatorów mieściła się tu biblioteka dla pracowników PKP i Kolejowy Dom Kultury. Na początku lat 90-tych lokatorów wykwaterowana i obiekt zaczął popadać w ruinę. 

W latach 1999-2000 PKP przystąpiły do jej generalnego remontu. W czasie prowadzonych prac wymieniono stropy, wzniesiono stalową konstrukcję dodatkowej kondygnacji i wykonano nowe betonowe schody we wschodniej klatce schodowej. Z niewiadomych przyczyn prace nieoczekiwanie przerwano na czym wkrótce jako pierwsi "skorzystali" zbieracze złomu systematycznie rozkradając opuszczoną kamienicę...

W 2008 roku PKP sprzedały obiekt firmie PBM Południe Development. Nowy właściciel postanowił przekształcić budynek dla funkcji hotelowych. Opracowany wówczas w pracowni Pastewka i Strój Architekci projekt zakładał całkowitą przebudowę budynku, przekreślając jego pierwotny wygląd.

W styczniu 2009 roku, gdy firma PBM Południe Development zdążyła już ogrodzić plac Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK" wystąpił z wnioskiem o wpisanie budynku przy ulicy Kijowskiej 5 do rejestru zabytków. Na prośbę "ZOK" wystąpienie to poparły: Muzeum Warszawskiej Pragi, Stowarzyszenie Nowa Praga, Stowarzyszenie CREO, Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Związek Stowarzyszeń Praskich. 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał prawomocną decyzją dom przy ulicy Kijowskiej 5 do rejestru zabytków 1 lipca 2009 roku.

Przeprowadzone w latach 2010-12 prace budowlane wg opracowanego nowego projektu tej samej pracowni architektonicznej były prowadzone z uwzględnieniem zaleceń Konserwatora Zabytków oraz założeń programu prac konserwatorskich. 

Inwestor zachował stare mury zewnętrzne, poziomy układ elewacji, jak również ciągłość gzymsu koronującego kamienicy, która zyskała dwukondygnacyjną nadbudowę (piętro i antresola).

Przeszklony przedsionek został dobudowy do budynku w taki sposób, aby nie przesłaniał istniejącej elewacji parteru. Do oprawy portalu wejściowego i wykonania barierek zewnętrznych balkonów zostały wykorzystane szkło i stal nierdzewna. Pasmową kompozycję elewacji podkreśla renowacja podpiwniczenia i cokołu przy wykorzystaniu płyt granitowych. Front budynku zrobią piękne gzymsy i bonie, a dach pokryła blacha. Na poziomie -1 w przewidziano usługi gastronomiczne.

Od 2012 roku poddana rewitalizacji zabytkowa kamienica tworzy wraz z oddanym budynkiem biurowym przy Brzeskiej 2 oraz planowym mieszkalnym od strony ulicy Markowskiej duży kompleks biuro-usługowy Inwestycja Kikowska o całkowitej powierzchni użytkowej około 8 tys m2.http://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/2585.htm<br />
[ fotopolska.eu]
Napisz komentarz
+2
Kompleks biurowo - hotelowo - mieszkalny w przebudowie polegającej na rewitalizacji i nadbudowie zabytkowej kamienicy oraz dobudowa przylegającego do niej budynku biurowego a także budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową.
Ten jeden z najstarszych zachowanych do dziś na Pradze budynków został wzniesiony w latach 1868-69 dla pracowników Kolei Warszawsko-Terespolskiej. W 1869 roku towarzyszące mu zabudowania uzupełniono o stajnię i wozownię.

Kamienica była zamieszkała aż do końca lat 80-tych XX wieku. Oprócz lokatorów mieściła się tu biblioteka dla pracowników PKP i Kolejowy Dom Kultury. Na początku lat 90-tych lokatorów wykwaterowana i obiekt zaczął popadać w ruinę. 

W latach 1999-2000 PKP przystąpiły do jej generalnego remontu. W czasie prowadzonych prac wymieniono stropy, wzniesiono stalową konstrukcję dodatkowej kondygnacji i wykonano nowe betonowe schody we wschodniej klatce schodowej. Z niewiadomych przyczyn prace nieoczekiwanie przerwano na czym wkrótce jako pierwsi "skorzystali" zbieracze złomu systematycznie rozkradając opuszczoną kamienicę...

W 2008 roku PKP sprzedały obiekt firmie PBM Południe Development. Nowy właściciel postanowił przekształcić budynek dla funkcji hotelowych. Opracowany wówczas w pracowni Pastewka i Strój Architekci projekt zakładał całkowitą przebudowę budynku, przekreślając jego pierwotny wygląd.

W styczniu 2009 roku, gdy firma PBM Południe Development zdążyła już ogrodzić plac Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK" wystąpił z wnioskiem o wpisanie budynku przy ulicy Kijowskiej 5 do rejestru zabytków. Na prośbę "ZOK" wystąpienie to poparły: Muzeum Warszawskiej Pragi, Stowarzyszenie Nowa Praga, Stowarzyszenie CREO, Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Związek Stowarzyszeń Praskich. 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał prawomocną decyzją dom przy ulicy Kijowskiej 5 do rejestru zabytków 1 lipca 2009 roku.

Przeprowadzone w latach 2010-12 prace budowlane wg opracowanego nowego projektu tej samej pracowni architektonicznej były prowadzone z uwzględnieniem zaleceń Konserwatora Zabytków oraz założeń programu prac konserwatorskich. 

Inwestor zachował stare mury zewnętrzne, poziomy układ elewacji, jak również ciągłość gzymsu koronującego kamienicy, która zyskała dwukondygnacyjną nadbudowę (piętro i antresola).

Przeszklony przedsionek został dobudowy do budynku w taki sposób, aby nie przesłaniał istniejącej elewacji parteru. Do oprawy portalu wejściowego i wykonania barierek zewnętrznych balkonów zostały wykorzystane szkło i stal nierdzewna. Pasmową kompozycję elewacji podkreśla renowacja podpiwniczenia i cokołu przy wykorzystaniu płyt granitowych. Front budynku zrobią piękne gzymsy i bonie, a dach pokryła blacha. Na poziomie -1 w przewidziano usługi gastronomiczne.

Od 2012 roku poddana rewitalizacji zabytkowa kamienica tworzy wraz z oddanym budynkiem biurowym przy Brzeskiej 2 oraz planowym mieszkalnym od strony ulicy Markowskiej duży kompleks biuro-usługowy Inwestycja Kikowska o całkowitej powierzchni użytkowej około 8 tys m2.http://www.twoja-praga.pl/praga/ulice/2585.htm<br />

[ fotopolska.eu]
REKLAMA