DODAJ

Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz"

[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 97215[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 97206[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 97203
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 459009[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 411857[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 402967[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 402962
W miejscu, gdzie obecnie stoją niszczejące budynki dawnego browaru Goetzów, firma Balmoral Properties tworzy kompleks mieszkaniowo–usługowy nawiązujący stylem i charakterem do czasów świetności tego unikatowego obszaru. Ujęty w spójny program rewitalizacji, projekt integrujący odrestaurowane budynki zabytkowe z nową zabudową przygotowany przez krakowską pracownię MOFO Architekci powstawał w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pośród zabytkowej, poprzemysłowej zabudowy zaadaptowanej na cele biurowe, punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne, pojawią się nowe budynki z funkcjami mieszkaniowymi i nowoczesnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń zostanie dostosowana do nowych funkcji wynikających z potrzeb rozwijającego się Krakowa i wykorzystujących potencjał rejonu dworcowego i zmieniającej się w biznesową arterię ul. Rakowickiej do Ronda Mogilskiego.

Oprócz pałacu Goetzów, w nowy kompleks wpisane zostaną historyczne budynki obciągu piwa (elewacja od strony ul. Lubicz), Portierni, Dawnej Suszni Słodu, Dawnej Słodowni, a także Maszynownia i Kotłownia z kominem. Te obiekty o niekwestionowanej wartości historycznej będą przywrócone do stanu dawnej świetności, a nowopowstające budynki będą nawiązywać do charakteru klimatu miejsca i zachowanej tam zabytkowej architektury.

Kompleks zabudowań przy Browarze Lubicz wpisze się w tkankę miasta, nie tworząc zamkniętej enklawy. Stąd też ogrodzenie od strony ulicy Lubicz zostanie zredukowane do bramy wjazdowej i niewysokich (nieprzekraczających pół metra) murków ceglanych. Na terenie Browaru zaplanowano trzy miejskie place zlokalizowane wzdłuż ulicy Lubicz. Ważnym dopełnieniem zagospodarowania przestrzeni będą, stanowiące aż ź całej powierzchni inwestycji, tereny zielone z przeważającymi akcentami roślinności białej.

Plan zabudowy zakłada, że powstające obiekty nie będą miały więcej niż cztery piętra. W sześciu nowych budynkach powstanie 320 mieszkań o metrażu od 23 do 107 m2; z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych dla lokatorów. Charakterystyczne elewacje obiektów nawiązują do budynków przemysłowych budowanych w XIX wieku i odpowiadają kolorystyką zabytkowej części budynku Obciągu Piwa. Rozwiązania przestrzeni sprawiają, że nowe budynki komponować się będą w spójną całość z obiektami historycznymi.

Najbardziej znany spośród zabytkowych budynków Browaru Lubicz, Pałac Goetzów będzie gruntownie i starannie odrestaurowany, tak by przywrócić mu pierwotną formę i rozwiązania funkcjonalne. Jego wnętrza zostaną przywrócone do dawnego stanu i charakteru pomieszczeń pałacowych. Wyburzone zostaną powstałe w kolejnych dekadach przybudówki. Podobnie jak w czasie świetności Browaru Goetzów budynek będzie pełnił funkcję biurową. Ze względu na funkcjonalne rozwiązania w obrębie całego kompleksu, wejście do pałacu Goetzów zostanie przeniesione z części wschodniej do zachodniej. Zachowane zostaną natomiast fragmenty zabytkowej hali nr 8, która przylega do pałacu od strony północnej.

Budynek maszynowni i kotłowni pełnić będą funkcję handlowo–usługowe. Budynki zostaną odremontowane, a ich przestrzeń - scalona; aranżacja jego wnętrz zależeć będzie od najemcy, niemniej na każdym etapie uzgadniana będzie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budynek Dawnej Słodowni pełnić ma funkcję obiektu gastronomicznego. Dostosowanie go do obowiązujących obecnie wymogów architektury użytkowej wymagać będzie dobudowania dwóch nowych klatek schodowych. Wygląd elewacji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, zaś nowodobudowane części będą miały szklaną fasadę. Klatka schodowa w części południowej będzie łączyć Dawną Słodownię z budynkiem mieszkalnym “B”.

Budynek Obciągu Piwa zachowa swój charakter dzięki renowacji ściany zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Reszta obiektu zostanie wyburzona, a na jej miejscu powstanie nowa przestrzeń dedykowana funkcjom usługowym. Budynek Portierni zostanie natomiast zaadaptowany na stację transformatorową. Specjalna tynki z zatopioną siatką stalową będą chronić przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Budynek Dawnej Suszni Słodu stanowić będzie klatkę schodową nowo utworzonej części mieszkalnej.

Wyraźne odniesienia do historycznego przeznaczenie Browaru Lubicz zapewni zachowanie na jego terenie licznych akcentów związanych z warzeniem piwa. Stąd też zaplanowano pozostawienie stanowiących zabytki przemysłowe elementów maszyn, które stworzą ścieżkę edukacyjną wzbogaconą o elementy identyfikacji wizualnej i tablice historyczne. Intencją inwestora jest też otwarcie na terenie butiku piwnego, gdzie dostępne byłyby napoje warzone przez małe, domowe browary.

Aby ograniczyć hałas planowane jest postawienie ekranów akustycznych od strony torów kolejowych. Od strony Szpitala Dziecięcego zaprojektowano specjalne ogrodzenie, które również ma wytłumić dźwięki.
Szczegóły - [Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz"
inwestorBarmoral Properties
wykonawcaWarbud S.A. PORR S.A.
projektantMOFO Architekci
realizacja inwestycjiIII kw. 2016
Damian Daraż 29.12.2019, godz. 19:05
29.12.2019
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 459009
odpowiedz
Damian Daraż 04.03.2019, godz. 20:28
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 416255
odpowiedz
Damian Daraż 29.01.2019, godz. 18:17
29.01.2019
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 411857
odpowiedz
Damian Daraż 18.11.2018, godz. 19:32
Nowe zdjęcia 18.11.2018
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 402967
odpowiedz
Damian Daraż 05.02.2018, godz. 15:27
[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 367719[Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" 367720
odpowiedz
Damian Daraż 29.10.2016, godz. 20:27
29.10.2016  SOBOTA  14:21 - 14:25 (7)
294563_1500x.jpg

294564_1500x.jpg

294565_1500x.jpg

294566_1500x.jpg

294567_1500x.jpg

294568_1500x.jpg

294569_1500x.jpg
odpowiedz
Kajtman 09.09.2016, godz. 16:17
Nowy artykuł dotyczący [Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" [Kraków] Biura w browarze na zdjęciach
odpowiedz
Kajtman 26.08.2016, godz. 13:29
Nowy artykuł dotyczący [Kraków] Kompleks mieszkaniowo-biurowy "Browar Lubicz" [Kraków] Browar Lubicz w pełnej okazałości
odpowiedz
Damian Daraż 15.06.2016, godz. 20:31
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję