[Płock] Obwodnica północna

[Płock] Obwodnica północna

REKLAMA

O inwestycji [Płock] Obwodnica północna

Obwodnica północna realizowana jest na podstawie porozumień zawartych między Miastem Płock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w wyniku których GDDKiA (agenda rządowa) została inwestorem realizacji inwestycji. Miasto zobowiązało się do wpłaty 22% kosztów inwestycji. GDDKiA planuje również wystapić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projektowana droga przebiega przez tereny Płocka oraz gmin Radzanowo i Bielsk. Będzie ona przedłużeniem drugiej przeprawy mostowej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie układu komunikacyjnego Płocka. Wyprowadzenie tranzytu i ładunków niebezpiecznych z głównych ulic ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa płocczan.
Historia realizacji obwodnicy nabrała tempa 26 stycznia 2007, kiedy Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice. 5 maja 2008 roku Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA zatwierdziła Koncepcję programową budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice. W związku z pracami przygotowawczymi, dotyczącymi realizacji obwodnicy północnej miasta Płocka, opracowana została również Koncepcja budowy dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka” w ciągu przeprawy mostowej (DK 60). Realizacja koncepcji to budowa wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego.

Aktualnie trwają dalsze prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji koniecznej dla uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, m.in. o ustaleniu lokalizacji drogi, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie projektu budowlanego.
Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych decyzji administracyjnych, zakończeniu prac projektowych oraz pozyskaniu gruntów na potrzeby inwestycji, przeprowadzone zostaną procedury przetargowe i rozpoczęte roboty budowlane.

Samorząd aktywnie współpracuje z GDDKiA przy przygotowaniu inwestycji, jest również inicjatorem działań na rzecz uznania budowy obwodnicy miasta Płocka za priorytetową i jak najszybszej jej realizacji. Wykonanie tej inwestycji zależy jednak głównie od GDDKiA, która zakłada wprowadzenie obwodnicy północnej do planów inwestycyjnych nie wcześniej niż w 2010 roku.

Kontynuowane są działania służące jak najszybszej realizacji inwestycji. GDDKiA Oddział w Warszawie poinformowała o działaniach, służących zabezpieczeniu środków na kontynuację prac przygotowawczych, tj. opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonania robót budowlanych.

Po zapewnieniu finansowania prac przygotowawczych przez GDDKiA, co powinno nastąpić w I połowie 2010 roku, GDDKiA przystąpi do przeprowadzenia wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej.

Dokumentacja podzielona zostanie na dwa odrębne zadania, co umożliwi uzyskanie ZRID-u odrębnie przez miasto Płock dla odcinka położonego w granicach administracyjnych miasta oraz przez GDDKiA dla odcinka położonego poza granicami administracyjnymi miasta Płocka. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywane jest również zawarcie trójstronnej umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz porozumienia między GDDKiA i miastem Płock, które uszczegółowi zasady współpracy. Źródło: www.inwestycje.plock.eu

Opinie o [Płock] Obwodnica północna

Napisz komentarz
Jan Augustynowski
Obwodnica północna realizowana jest na podstawie porozumień zawartych między Miastem Płock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w wyniku których GDDKiA (agenda rządowa) została inwestorem realizacji inwestycji. Miasto zobowiązało się do wpłaty 22% kosztów inwestycji. GDDKiA planuje również wystapić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projektowana droga przebiega przez tereny Płocka oraz gmin Radzanowo i Bielsk. Będzie ona przedłużeniem drugiej przeprawy mostowej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie układu komunikacyjnego Płocka. Wyprowadzenie tranzytu i ładunków niebezpiecznych z głównych ulic ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa płocczan.

Historia realizacji obwodnicy nabrała tempa 26 stycznia 2007, kiedy Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice. 5 maja 2008 roku Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA zatwierdziła Koncepcję programową budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła „Wyszogrodzka” do miejscowości Goślice.
W związku z pracami przygotowawczymi, dotyczącymi realizacji obwodnicy północnej miasta Płocka, opracowana została również Koncepcja budowy dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka” w ciągu przeprawy mostowej (DK 60). Realizacja koncepcji to budowa wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego.

Aktualnie trwają dalsze prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji koniecznej dla uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, m.in. o ustaleniu lokalizacji drogi, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie projektu budowlanego.
Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych decyzji administracyjnych, zakończeniu prac projektowych oraz pozyskaniu gruntów na potrzeby inwestycji, przeprowadzone zostaną procedury przetargowe i rozpoczęte roboty budowlane.

Samorząd aktywnie współpracuje z GDDKiA przy przygotowaniu inwestycji, jest również inicjatorem działań na rzecz uznania budowy obwodnicy miasta Płocka za priorytetową i jak najszybszej jej realizacji. Wykonanie tej inwestycji zależy jednak głównie od GDDKiA, która zakłada wprowadzenie obwodnicy północnej do planów inwestycyjnych nie wcześniej niż w 2010 roku.

Kontynuowane są działania służące jak najszybszej realizacji inwestycji. GDDKiA Oddział w Warszawie poinformowała o działaniach, służących zabezpieczeniu środków na kontynuację prac przygotowawczych, tj. opracowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonania robót budowlanych.

Po zapewnieniu finansowania prac przygotowawczych przez GDDKiA, co powinno nastąpić w I połowie 2010 roku, GDDKiA przystąpi do przeprowadzenia wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej.

Dokumentacja podzielona zostanie na dwa odrębne zadania, co umożliwi uzyskanie ZRID-u odrębnie przez miasto Płock dla odcinka położonego w granicach administracyjnych miasta oraz przez GDDKiA dla odcinka położonego poza granicami administracyjnymi miasta Płocka. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywane jest również zawarcie trójstronnej umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz porozumienia między GDDKiA i miastem Płock, które uszczegółowi zasady współpracy.
Źródło: www.inwestycje.plock.eu
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA