DODAJ

Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich

Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505983Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505984Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505985
Zakres prac obejmuje wykonanie min.:
•  aranżacji pomieszczeń wieży I i II piętra na funkcję ekspozycyjną,
•  adaptacji pomieszczeń przyległych wieży na dyżurkę/kasę biletową i pomieszczenia socjalne personelu.
•  przywrócenie latarni wieńczącej wieżę bramną,
•  aranżacji dziedzińca;
•   odbudowę fragmentu podcienia skrzydła wschodniego w oparciu o odsłonięte relikty filarów i oporów   sklepień.
•   montaż stolarki okiennej , drzwiowej i wrót,
• dostosowywanie obiektu do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki tj.  wprowadzenie instalacji elektrycznej, zasilającej i oświetlenia, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, założenie urządzeń grzewczych, instalacji wodociągowej i odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
• uzupełnienie wystroju architektonicznego pomieszczeń objętych zakresem opracowania.
• wykonanie przyłączy wod-kan i energetycznego.
Zakończenie prac planowane  jest  do dnia 1 marca 2022 r. Koszt prac remontowych wyniesie około 4 mln zł. 
Szczegóły - Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich
inwestorUrząd Gminy Ząbkowice Śląskie
wykonawcaPrzedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o.
Orzech 07.02.2021, godz. 15:50
Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505982Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505983Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505984Remont zamku w Ząbkowicach Śląskich 505985
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję