Świetlica wiejska w Rusku

Świetlica wiejska w Rusku

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Świetlica wiejska w Rusku

O inwestycji Świetlica wiejska w Rusku

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rusko na działkach nr 105/7, 105/12 i 105/13, gmina Malczyce. Oprócz wykonania świetlicy zadanie obejmuje powstanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z siedmioma miejscami postojowymi, ogrodzenie terenu z paneli systemowych, montaż małej architektury,  przygotowanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej. Celem inwestycji jest realizacja obiektu demonstracyjnego i edukacyjnego w zakresie propagowania systemów odnawialnych źródeł energii. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW pokryje 30% zapotrzebowania na energię elektryczną budynku.
Przewiduje się również wyposażenie obiektu w system zarządzania systemami automatycznego sterowania, w ramach którego prowadzony będzie monitoring oraz regulacja układów cieplnych, pomiar i bilans zużycia energii i sterowanie oświetleniem zewnętrznym.
Napisz komentarz
Paweł Harom
Paweł Harom
REKLAMA