[Toruń] Bydgoskie Przedmieście (rewitalizacja)

REKLAMA
inwestorMiasto Toruń
realizacjaI kw. 2015

O inwestycji [Toruń] Bydgoskie Przedmieście (rewitalizacja)

Bydgoskie Przedmieście (rewitalizacja)
Napisz komentarz
MatKoz
I. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu jest najokazalszym parkiem typu krajobrazowego w Toruniu. Położony na terenie falistym, opadającym stromą skarpą w kierunku Wisły, jest rozplanowany na rzucie wydłużonego prostokąta o długości 1 km. Teren parku jest objęty ochroną konserwatorską, a w 1997 r. został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Część zabytkowa zajmuje powierzchnię ok. 250 000 m kw.

Projekt rewitalizacji obejmuje następujące działania:
- uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną,
- remont i doposażenie alejek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- remont placów zabaw wraz z doposażeniem terenu parku w dodatkowe miejsca rekreacji dla dzieci,
- budowę amfiteatru,
- rozbudowę oświetlenia parkowego wzdłuż alejek,
- modernizację fontanny,
- ustawienie ławek oraz stołów "szachowych",
- instalację monitoringu wizyjnego,
- urządzenie boiska sportowego,
- remont i doposażenie ścieżki rowerowej oraz toru saneczkowego,
- remont groty i kaskady wodnej,
- realizację pawilonów gospodarczych z toaletami,
- zagospodarowanie terenu na miejsca postojowe podczas imprez masowych.

II. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu został założony w 1797 r. Stanowi miejsce wypoczynku, ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz edukacji przyrodniczo - ekologicznej. Średnio w ciągu roku odwiedza go ok. 500 grup ze szkół z Torunia i okolic. Wysokie walory ogrodu nie idą w parze ze obecnym stanem jego wyposażenia. Znajdujące się w nim ławeczki są zniszczone i jest ich zbyt mało. Zniszczone i zardzewiałe są kosze na śmieci z lat 70. Brakuje ozdobnych elementów małej architektury, jak np. fontanna, która nadałyby ogrodowi styl romantyczny, jaki towarzyszył mu XVIII w wieku – po założeniu przez Johna Gettlieba Shultza. Staw na terenie ogrodu jest bardzo zanieczyszczony, zbyt płytki, pozbawiony roślin i organizmów wodnych. Ogrodowi nie służy też sąsiedztwo ruchliwej ulicy.

W projekcie rewitalizacji Ogrodu Zoobotanicznego zaplanowano:
- doposażenie ogrodu w elementy małej architektury, tj. stylowe ławeczki i kosze na śmieci, fontannę ogrodową w części centralnej ogrodu,
- rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci (już zrealizowana),
- rekultywację stawu i jego otoczenia, budowa wyspy dla lemurów i studni poboru wód podziemnych wraz z infrastrukturą,
- budowę pomostu widokowego przy stawie,
- budowę domku jesienno - zimowego dla lemurów,
- budowę altany dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w stoliki i ławeczki,
- utworzenie ozdobnego ogrodu w stylu wiejskim oraz ekologicznego ekranu roślinnego od strony ulicy,
- wykonanie zadań z zakresu niezbędnej infrastruktury technicznej (doprowadzenie wody, kanalizacji sanitarnej oraz linii kablowej niskiego napięcia do rewitalizowanych części ogrodu),
- większenie liczby ścieżek spacerowych.

Źródło http://www.kompasinwestycji.pl/z_branzy ... runiu_.htm
MatKoz
Bydgoskie Przedmieście (rewitalizacja)
REKLAMA