[Wrocław] Budynek D1 Politechniki Wrocławskiej - pl Grunwaldzki 13

[Wrocław] Budynek D1 Politechniki Wrocławskiej - pl Grunwaldzki 13

Wrocław/Plac Grunwaldzki
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Wrocław] Budynek D1 Politechniki Wrocławskiej - pl Grunwaldzki 13

O inwestycji [Wrocław] Budynek D1 Politechniki Wrocławskiej - pl Grunwaldzki 13

Wrocław: Modernizację i remont wytypowanych ścian elewacji budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA polegająca na modernizacja i remoncie wytypowanych ścian elewacji budynku D-1 PWr przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. ZAKRES ROBÓT: roboty budowlane związane z realizacją zadania jw. oznaczają zakres robót remontowo-budowlano-montażowych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z dokumentacją projektowa określoną, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi aktualnymi przepisami i normami, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.Ściany, których dotyczy remont to: elewacja południowa tj. ściana stykająca się z budynkiem D-20 Politechniki Wrocławskiej oraz elewacja zachodnia od dziedzińca (ściana z tarasem), sąsiadująca z w/w elewacją południową ; zgodnie z rys. w załączniku nr 9 do SIWZ.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 9/1, 50-374 Wrocław.
Napisz komentarz
Orzech
Budynek D1 Politechniki Wrocławskiej

52493.jpg
Foto: Siloy - http://www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
Orzech
Wrocław: Modernizację i remont wytypowanych ścian elewacji budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA polegająca na modernizacja i remoncie wytypowanych ścian elewacji budynku D-1 PWr przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. ZAKRES ROBÓT: roboty budowlane związane z realizacją zadania jw. oznaczają zakres robót remontowo-budowlano-montażowych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z dokumentacją projektowa określoną, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi aktualnymi przepisami i normami, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.Ściany, których dotyczy remont to: elewacja południowa tj. ściana stykająca się z budynkiem D-20 Politechniki Wrocławskiej oraz elewacja zachodnia od dziedzińca (ściana z tarasem), sąsiadująca z w/w elewacją południową ; zgodnie z rys. w załączniku nr 9 do SIWZ.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 9/1, 50-374 Wrocław.
REKLAMA