[Wrocław] Krzywoustego 268

Wrocław/Psie Pole
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Krzywoustego 268

Wrocław: Remont budynku położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 268 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 23.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont budynku położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 268 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: - remont elewacji budynku mieszkalnego, - wymianę więźby i pokrycia dachu, - prace instalacyjne - izolacje, wentylacja, kominy spalinowe, - prace konstrukcyjne - stropy, klatka schodowa, więźba, - remont klatki schodowej i cześć wspólna, - remont lokali mieszkalnych, - remont budynku gospodarczego, - instalacje: gazowa, centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, - prace porządkowe, zagospodarowanie terenu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Osobiście: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 105, I piętro lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 W-w.

Napisz komentarz
Orzech
1.09.2013

4069982.jpg

4069972.jpg

Zdjęcia: FM - www.dolny-slask.org.pl
Orzech
Wizualki i informacje o projekcie remontu tej kamieniczki: http://rewaloryzacja.com/pracownia/proj ... ntacja.htm
Orzech
Wrocław: Remont budynku położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 268 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 05.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2010.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edward Bardadyn Zakład Ogólnobudowlany, ul. Piłsudskiego 1/16, 50-048 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 863 327,68 PLN.


INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1 099 754,07

Oferta z najniższą ceną: 1 099 754,07 / Oferta z najwyższą ceną: 1 751 486,03

Waluta: PLN.
Orzech
KRZYWOUSTEGO 268

250144.jpg
Orzech
Wrocław: Remont budynku położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 268 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 23.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont budynku położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 268 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in.: - remont elewacji budynku mieszkalnego, - wymianę więźby i pokrycia dachu, - prace instalacyjne - izolacje, wentylacja, kominy spalinowe, - prace konstrukcyjne - stropy, klatka schodowa, więźba, - remont klatki schodowej i cześć wspólna, - remont lokali mieszkalnych, - remont budynku gospodarczego, - instalacje: gazowa, centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, - prace porządkowe, zagospodarowanie terenu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Osobiście: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 105, I piętro lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 W-w.

REKLAMA