[Wrocław] Krzywoustego 313/315

Wrocław/Psie Pole
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Krzywoustego 313/315

Wrocław: Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu Psie Pole we Wrocławiu z podziałem na zadania: zadanie 1: Odbudowa (rewitalizacja) budynków mieszkalno usługowych wielorodzinnych przy ul. Krzywoustego 313/315 z przyłączami zadanie 2: Nowa zabudowa narożna wielorodzinna mieszkalno-usługowa przy ul. Gorlickiej 2 z zagospodarowaniem terenu i przyłączami

data zamieszczenia: 18.07.2011


Określenie przedmiotu zamówienia:

a) rozbiórkę obu budynków z zachowaniem elewacji frontowych do poziomu okien 1 piętra i ich zabezpieczenie przed zawaleniem się i dalszą dewastacją b) budowę, z wykorzystaniem pozostałej elewacji frontowej, budynku mieszkalno-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych, w tym: izolacje, posadzki, tynki,okładziny, stolarka okienna i drzwiowa (rewitalizowana i współczesna), dach, stropy, schody, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie dźwigu platformowego pomiędzy parterem a I piętrem. c) rekonstrukcję/odbudowę historycznych elewacji frontowych z odbudową profili, opasek i gzymsów, z naprawą,wymianą tynków i dociepleniem istniejącej-zachowanej zewnętrznej ściany elewacji frontowej, z izolacją pozostawionych fundamentów ściany frontowej, z wymianą/rewitalizacją stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi) d) przyłącza z odtworzeniem nawierzchni po robotach rozkopowych e) uzyskanie decyzji o pozwoleniach na użytkowanie


Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12473536,19 PLN


NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o., Wrocław

Cena wybranej oferty: 9107705,14 PLN
Napisz komentarz
Orzech
Chodzi o te kamieniczki i teren obok:

349328.jpg
Foto: Mmaciek - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
Orzech
Wrocław: Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu Psie Pole we Wrocławiu z podziałem na zadania: zadanie 1: Odbudowa (rewitalizacja) budynków mieszkalno usługowych wielorodzinnych przy ul. Krzywoustego 313/315 z przyłączami zadanie 2: Nowa zabudowa narożna wielorodzinna mieszkalno-usługowa przy ul. Gorlickiej 2 z zagospodarowaniem terenu i przyłączami

data zamieszczenia: 18.07.2011


Określenie przedmiotu zamówienia:

a) rozbiórkę obu budynków z zachowaniem elewacji frontowych do poziomu okien 1 piętra i ich zabezpieczenie przed zawaleniem się i dalszą dewastacją b) budowę, z wykorzystaniem pozostałej elewacji frontowej, budynku mieszkalno-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych, w tym: izolacje, posadzki, tynki,okładziny, stolarka okienna i drzwiowa (rewitalizowana i współczesna), dach, stropy, schody, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie dźwigu platformowego pomiędzy parterem a I piętrem. c) rekonstrukcję/odbudowę historycznych elewacji frontowych z odbudową profili, opasek i gzymsów, z naprawą,wymianą tynków i dociepleniem istniejącej-zachowanej zewnętrznej ściany elewacji frontowej, z izolacją pozostawionych fundamentów ściany frontowej, z wymianą/rewitalizacją stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi) d) przyłącza z odtworzeniem nawierzchni po robotach rozkopowych e) uzyskanie decyzji o pozwoleniach na użytkowanie


Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12473536,19 PLN


NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o., Wrocław

Cena wybranej oferty: 9107705,14 PLN
REKLAMA