[Wrocław] Norwida 13

Wrocław/Plac Grunwaldzki
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Norwida 13

Remont zabytkowej, przedwojennej kamienicy na ulicy Norwida nr 13 (obręb Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu
Napisz komentarz
Orzech
324416.jpg

Foto: Zuf - www.dolny-slask.org.pl
Orzech
data zamieszczenia: 29.08.2013

ZAMAWIAJĄCY: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Wrocław

Określenie przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie remontu i przebudowy elewacji frontowej, ocieplenia elewacji tylnej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic oraz remontu elementów fosy oficyny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica mieszczańska) stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219311,45 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Molęda Building Group Krzysztof Molęda, Podlasek

Cena wybranej oferty: 1089991,41 PLN
Orzech
Remont zabytkowej, przedwojennej kamienicy na ulicy Norwida nr 13 (obręb Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu.
REKLAMA