[Wrocław] Norwida 24

[Wrocław] Norwida 24

Wrocław/Plac Grunwaldzki
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Wrocław] Norwida 24

O inwestycji [Wrocław] Norwida 24

Remont zabytkowej kamienicy na wrocławskim Grunwaldzie, na ulicy Norwida nr 24.
Napisz komentarz
Orzech
3648003.jpg

Foto: FM - www.dolny-slask.org.pl
grzybson
dsc0327di.jpg
alsen strasse 67
8.09


48289_1000x.jpg
Orzech
ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3212522, 3211315, faks 071 3228046.

data zamieszczenia: 10.07.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy dachu i elewacji budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków położonego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 24, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, która obejmuje: - remont dachu z izolacją pożarową sufitu klatki schodowej, - ocieplenie stropu strychowego, - remont i przebudowę elewacji frontowej, - ocieplenie elewacji podwórzowej i remont balkonów, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych.


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp.c. D. Sawińska, T. Sawiński, ul. Koskowicka 10, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1132151,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1114486,51

Oferta z najniższą ceną: 1090000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1114486,51

Waluta: PLN.


C.K. Norwida 24

321652.jpg
Foto: Zuf - http://www.dolny.slask.org.pl
Orzech
Remont zabytkowej kamienicy na wrocławskim Grunwaldzie, na ulicy Norwida nr 24.
REKLAMA