DODAJ

Przebudowa ul. Borowskiej

Tytuł Projektu:

Przebudowa ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Opis:

Ul. Borowska jest częścią jednego z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego miasta, doprowadzający ruch kołowy do jego południowych i centralnych rejonów. Stanowi ona również jeden z trzech wylotów z miasta w kierunku południowym, dodatkowe połączenie południowej części Miasta i Obwodnicy Śródmiejskiej z drogą krajową nr 8 Warszawa–Kudowa Zdrój, oraz z drogą wojewódzką nr 395 Wrocław–Strzelin.
Ulica Borowska jest jedynym ciągiem komunikacyjnym doprowadzający ruch kołowy z Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do zlokalizowanej przy niej Nowej Akademii Medycznej wraz z Centrum Ratownictwa Medycznego, jak również jednostki Straży Pożarnej.

W chwili obecnej istnieją poważne problemy związane z obsługą komunikacyjną obiektów zlokalizowanych w tym rejonie miasta.

Niewystarczające parametry techn., bardzo zły stan jezdni, częściowy brak chodników dla pieszych i odwodnienia oraz zbyt niska przepustowość powodują poważne problemy komunikacyjne – oraz notoryczne „zakorkowanie” tej arterii.
Problemy te zwiększą się jeszcze w momencie gdy Nowa Akademia Medyczna rozpocznie w pełni działalność.

Podwyższona przepustowość drogi, przyczyni się do zwiększenia efektu komunikacyjnego inwestycji już realizowanych lub planowanych do realizacji:

Będący przedmiotem niniejszego wniosku projekt „Przebudowa ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia” jest spójny z innymi projektami realizowanymi ze środków Funduszy Strukturalnych (m.in. z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport) oraz projektami realizowanymi ze środków własnych Gminy Wrocław i projektami realizowanymi przez inne podmioty niż Gmina Wrocław (Akademia Medyczna, Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich).

Z uwagi na swoje położenie ul.Borowska stanowi alternatywne połączenie południowej części Wrocławia, centrum miasta i Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia z drogą Warszawa – Kudowa Zdrój (droga krajowa nr.8), jak również z drogą wojewódzką nr 395 Wrocław-Strzelin.

Projekt ten jest ściśle powiązany z realizacją następujących inwestycji:
- Przebudowa wiaduktu w ciągu obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347
- „Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciagu drogi krajowej nr 8” (projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach SPOT, działanie 2.2, nr SPOT/2.2/121/05 )

Ulica Borowska nie spełnia także standardów unijnych w zakresie bezpieczeństwa i parametrów techn.
Zbyt wąska jezdnia, niebezpieczne skrzyżowania, brak chodników i zatok autobusowych niekorzystnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Zły stan nawierzchni oraz niska przepustowość drogi są przyczyną uszkodzeń pojazdów i nadmiernego zużycia paliwa. Problemy wynikające z wydłużenia czasu przejazdu, to także znaczna uciążliwość komunikacyjna (spaliny, hałas, drgania) oraz zmniejszenie bezpieczeństwa podróżowania (wzrost liczby wypadów i kolizji).

Prace budowlane na ulicy Borowskiej prowadzone będą na odcinku od ulicy Armii Krajowej (fragment Obwodnicy Śródmiejskiej) do wiaduktu kolejowego znajdującego się pomiędzy ulicą Kukuczki i ulicą Koszycką. Niniejszy projekt obejmuje budowę drugiej jezdni ul. Borowskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do wjazdu na teren Akademii Medycznej, przebudowę istniejącej ul. Borowskiej na całym odcinku tj. od ul. Armii Krajowej do ul. Grota Roweckiego wraz z pięcioma skrzyżowaniami z istniejącymi ulicami poprzecznymi (ulice: Jabłeczna, Działkowa, Świeradowska, Długopolska i Kukuczki).
Ponadto Projekt obejmuje przebudowę części drogi lokalnej - ul. Brzoskwiniowej, oraz budowę tunelu pieszo-rowerowego pod wiaduktem kolejowym. Wzdłuż nowej jezdni po stronie zachodniej zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę rowerową oddzieloną od chodnika pasem zieleni. Zaprojektowane chodniki o zmiennej szerokości (2 m do 6 m) będą charakteryzowały się wzmocniona konstrukcją i obniżonymi krawężnikami. Ponadto na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Działkowej zaprojektowano ekran akustyczny, niwelujący uciążliwy dla mieszkańców hałas komunikacyjny.

Produktami inwestycji będą m.in:

 • nowa jezdnia o szerokości 7,0 m i długości 0,99 km;
 • zmodernizowana druga, obecnie istniejąca, jezdnia o długości 0,95 km, wraz z ekranami akustycznymi;
 • 1,05 km wybudowanych chodników;
 • 1,30 km zmodernizowanych chodników;
 • 1 wybudowany tunel pieszo – rowerowy (w nasypie kolejowym);
 • parkingi dla działkowców;

Korzyści dla mieszkańców:

 • poprawa płynności ruchu drogowego przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu,
 • lepsze połączenie Nowej Akademii Medycznej z resztą miasta,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez separację ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów,
 • zmniejszenia uciążliwości wywołanej hałasem i wibracjami i spalinami,
 • elementy pasa drogowego będą przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną obniżone krawężniki a dzięki wprowadzeniu zróżnicowanej faktury i kolorystyki nawierzchnia na peronach i ciągach pieszych zwiększy bezpieczeństwo.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie/ ostatnim aneksem):
Łączna wartość inwestycji – 19 591 814,61 PLN
Kwota dofinansowania – 10 252 956,00 PLN
(75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

Terminy realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie):
Rozpoczęcie: II kwartał 2006
Zakończenie: II kwartał 2008

więcej na stronie:

http://www.wroclaw.pl/m37005/p55737.aspx

Szczegóły - [Wrocław] Przebudowa ul. Borowskiej
inwestorZarząd Inwestycji Miejskich miasta Wrocław
Orzech 14.04.2008, godz. 11:03
Przy Borowskiej inne przystanki

Pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy przejeżdżają przez ul. Borowską, mogą się bardzo zdziwić.Wrazz zakończeniem remontu przeniesiono niektóre przystanki. Teraz będą wsiadali i wysiadali gdzie indziej. Zmiany dotyczą trzech przystanków.

Przesunęły się one nawet o 100 metrów. Przystanek Jabłeczna przewędrował z ul.Świeradowskiej na Borowską. Teraz wsiadamy tuż przed skrzyżowaniem ze Świeradowską. Tymczasem przystanek Jabłeczna po drugiej stronie cofnął się o 50 metrów w kierunku ul. Świeradowskiej. Aż o 100 metrów zmieniła się lokalizacja przystanku Przystankowa. Teraz jest on położony bliżej ulicy Świeradowskiej. Remont ulicy Borowskiej kosztował 20 mln złotych i trwał od 2006 roku.

POLSKA Gazeta Wrocławska
odpowiedz
Godfath3r 12.04.2008, godz. 10:47
borowska.jpg

Źródło: logo.jpg - 87/2008, 12-13 kwietnia 2008, strona 10
odpowiedz
bystrzak2000 05.03.2008, godz. 19:35
http://www.zdik.wroc.pl/news/show/52

Uwaga! Termin zamknięcia drugiej połowy jezdni pod wiaduktem na ul. Borowskiej zostaje przesunięty z weekendu 8 - 9 marca na 15 - 16 marca.
odpowiedz
matternhorn 07.02.2008, godz. 16:46
No nie! To już skandal!

"bystrzak2000" napisał:
Robotnicy jeszcze w zeszłym roku dokopali się pod wiaduktem do rury, której nie było na planach. Kanał, do którego spływała m.in. deszczówka, był w tak złym stanie, że trzeba go było remontować.


Skoro w planach nie było rury odprowadzającej deszczówkę, to na pewno zaplanowali taką do wykonania podczas przebudowy. Więc tą starą mogli spokojnie usunąć i posuwać się dalej wg planu, a nie remontować. Czy tylko ja czegoś tu nie rozumiem?

"bystrzak2000" napisał:
Same prace nie trwały długo, ale naniesienie zmian w projekcie zajęło miesiąc.


Jak nanoszenie zmian przebudowy jednej rury może trwać miesiąc? Całe stadiony projektuje się w pół roku, a oni jedną rurę projektowali miesiąc! ;/

"bystrzak2000" napisał:
- Ostatnio mamy stosunkowo ładną pogodę i moglibyśmy prowadzić prace, ale w każdej chwili może spaść śnieg. Wtedy musielibyśmy przerwać remont i zostawić wszystko rozgrzebane - tłumaczy Ewa Mazur.


Ciekawe, a prognoz pogody to w Polsce nie ma? Tak trudno się zapytać speców od pogody czy jest zagrożenie opadami śniegu?

"bystrzak2000" napisał:
Tunel też miał być już dawno gotowy, ale tam pracowników wykonawcy również spotkała niespodzianka. Odkryli w nasypie płyty ze zbrojonego betonu.


To w czasie przygotowań do inwestycji nie robi się odwiertów? Nie sprawdza się tego jak został wykonany nasyp?

"bystrzak2000" napisał:
to on odpowiadałby za niedotrzymanie terminu


A tak to nikt nie odpowiada... ;(
odpowiedz
bystrzak2000 07.02.2008, godz. 15:34
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,4907936.html

Borowska będzie gotowa dopiero w kwietniu


Magda Nogaj
2008-02-07, ostatnia aktualizacja 2008-02-07 14:02

O kolejne miesiące przeciągnie się przebudowa ul. Borowskiej przy Nowej Akademii. Inwestycja miała się skończyć w grudniu, ale urzędnicy miejscy uznali, że drogowcy nie mogą kontynuować prac ze względu na nieprzewidywalną w zimie pogodę

Na Borowskiej auta wciąż jeżdżą tylko jedną jezdnią. Druga ma już gotową nawierzchnię, ale nadal jest zamknięta. Drogowcy muszą tam dokończyć w paru miejscach układanie chodnika. Najwięcej do zrobienia mają jednak pod wiaduktem. Przebudowę kilkumetrowego odcinka jezdni drogowcy rozpoczęli tam w listopadzie. Dziś są dopiero w połowie prac. Wymienili nawierzchnię jednego pasa. Na tym roboty stanęły.

Robotnicy jeszcze w zeszłym roku dokopali się pod wiaduktem do rury, której nie było na planach. Kanał, do którego spływała m.in. deszczówka, był w tak złym stanie, że trzeba go było remontować. Same prace nie trwały długo, ale naniesienie zmian w projekcie zajęło miesiąc. Z tego powodu grudniowy termin zakończenia całej inwestycji stał się nieaktualny. Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zapewniała wtedy, że Borowska będzie gotowa w styczniu. - To było założenie czysto teoretyczne, w praktyce jego realizacja okazała się niemożliwa - tłumaczy rzeczniczka. - Sądziliśmy, że gdy połowa jezdni pod wiaduktem będzie już gotowa, natychmiast rozpoczniemy wymianę nawierzchni na drugim pasie. Ale urząd miejski wydał nam inne dyspozycje.

Wykonawca przerwał prace w połowie, bo dostał zakaz ich kontynuowania. W efekcie pod wąskim wiaduktem, gdzie z trudem mieszczą się większe samochody, oba pasy tej samej jezdni znajdują się teraz na różnej wysokości.

- Ostatnio mamy stosunkowo ładną pogodę i moglibyśmy prowadzić prace, ale w każdej chwili może spaść śnieg. Wtedy musielibyśmy przerwać remont i zostawić wszystko rozgrzebane - tłumaczy Ewa Mazur. - Dlatego polecono nam najpierw skończyć tunel dla pieszych w nasypie kolejowym.

Tunel też miał być już dawno gotowy, ale tam pracowników wykonawcy również spotkała niespodzianka. Odkryli w nasypie płyty ze zbrojonego betonu. Musieli je kuć, by przebić się na drugą stronę. - Prace w tunelu powinny zakończyć się w tym miesiącu. Trzeba tam tylko jeszcze wylać posadzkę i zrobić chodniki przy wejściu i wyjściu - mówi rzeczniczka.

Okazuje się, że przez jedną rurę i kilka płyt kierowcy cztery miesięce dłużej będą musieli znosić korki na Borowskiej. ZDiUM podpisał aneks do umowy z wykonawcą, w którym wyznaczył mu nowy termin. Cała inwestycja ma się zakończyć dopiero w połowie kwietnia.

- Nie mogliśmy zakładać, że pogoda będzie ładna i będzie można prowadzić prace. Żaden wykonawca by się na to nie zgodził, bo gdyby jednak zrobiło się zimno, to on odpowiadałby za niedotrzymanie terminu - tłumaczy Mazur.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław
odpowiedz
Orzech 16.01.2008, godz. 14:01
Udrożnienie przejazdu pod wiaduktem w ul. Borowskiej.

Pomimo niukończonych prac drogowych na drugiej połówce, ruch odbywa się całą szerokością jezdni. Wyremontowana połowa została obniżona w stosunku do "starej" połówki ale różnica poziomów nie stwarza zagrożenia gdyż na granicy starej i nwej naiwerzchni zostały zamontowane separatory.

Udrożnienie ruchu nie oznacza zakonczenia prac. Do czasu uruchomienia tunelu pieszo - rowerowego w nasypie kolejowym (ok. 1 miesiąc), prace na starej połowie jezdni nie będą kontynuowane. Do tej pory zapewne poprawią się również warunkie atmosferyczne nie zezwalające obecnie na prowadzenie intensywnych prac drogowych (betonowanie, układanie nawierzchni bitumicznej etc.)
Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac na ul. Borowskiej to pierwsza połowa kwietnia br., ale przy wczesnej wiośnie jest szansa na ukończenie inwestycji jeszcze w marcu.

http://www.zdium.wroc.pl/news/show/22
odpowiedz
Jan Augustynowski 11.01.2008, godz. 23:30
"Orzech" napisał:
10.01.2008

Przebudowa Borowskiej. Końcowe prace budowlane przy przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu z ul. Działkową (w kierunku Centrum)

195405.jpg

Skrzyżowanie ul. Borowskiej z Jabłeczną na kilka dni przed zakończeniem inwestycji

195406.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 09.12.2007, godz. 15:41
Za Sławkiem:

img7627ki5.jpg
odpowiedz
bystrzak2000 08.11.2007, godz. 21:19
http://www.wroclaw.pl/m3302/

Zarząd Dróg i Komunikacji informuje: w nocy z piątku na sobotę (9/10 listopada) zmieni się organizacja ruchu na ulicy Borowskiej na wysokości Akademii Medycznej. Kierowcy nie będą już korzystać z tymczasowego objazdu przez teren akademii, ale wrócą na wyremontowaną jezdnię ulicy Borowskiej. Jednocześnie na odcinku od ul. Kukuczki do wiaduktu kolejowego będzie obowiązywał ruch wahadłowy, sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną.

Zmiany będą obowiązywać przez około 2-3 tygodnie.

Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu budowy, która – zgodnie z zawartą umową – powinna się zakończyć w grudniu 2007 r.
odpowiedz
Darek 06.11.2007, godz. 19:24
183194.jpg

183196.jpg

183198.jpg

183200.jpg
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję