[Wrocław] Remont budynku VII Liceum Ogólnokształcącego

Wrocław/Gajowice
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Remont budynku VII Liceum Ogólnokształcącego

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego data zamieszczenia: 31.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A lub za zaliczeniem pocztowym.. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A kancelara (parter).  
Napisz komentarz
Orzech
Prawie 2,8 mln zł ma kosztować remont wrocławskiego VII LO przy ul. Kruczej. Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał spośród pięciu złożonych w przetargu ofert tę, która okazała się najtańsza.

pokaz-artykul.png
Orzech
Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

data zamieszczenia: 12.05.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2011.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, ul. Orłowskiego 11, 51-637 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129709,20 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 63345,00

Oferta z najniższą ceną: 39458,40 / Oferta z najwyższą ceną: 169740,00

Waluta: PLN.
Orzech
Orzech
Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A lub za zaliczeniem pocztowym..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A kancelara (parter).
 
REKLAMA