DODAJ

Remont budynku VII Liceum Ogólnokształcącego

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

data zamieszczenia: 31.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A lub za zaliczeniem pocztowym..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A kancelara (parter).

 

Szczegóły - [Wrocław] Remont budynku VII Liceum Ogólnokształcącego
inwestorZarząd Inwestycji Miejskich miasta Wrocław
Orzech 14.03.2012, godz. 10:22
Prawie 2,8 mln zł ma kosztować remont wrocławskiego VII LO przy ul. Kruczej. Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał spośród pięciu złożonych w przetargu ofert tę, która okazała się najtańsza.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 12.05.2011, godz. 19:26
Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

data zamieszczenia: 12.05.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2011.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza, ul. Orłowskiego 11, 51-637 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129709,20 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 63345,00

Oferta z najniższą ceną: 39458,40 / Oferta z najwyższą ceną: 169740,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 01.04.2011, godz. 00:15
odpowiedz
Orzech 01.04.2011, godz. 00:13
Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku głównego oraz dachu bloku sportowego i łącznika w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49-51 we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A lub za zaliczeniem pocztowym..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A kancelara (parter).
 
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję