DODAJ
Gmina Wrocław realizuje w mieście Wrocław-Stare Miasto inwestycję Rynek 13
Szczegóły - [Wrocław] Rynek 13
inwestorGmina Wrocław
matternhorn 09.12.2008, godz. 18:30
9.12
441b7d4efc8090be.jpg
odpowiedz
matternhorn 07.10.2008, godz. 20:44
"Orzech" napisał:
f)Zapewnienie ochrony placu budowy ( w tym montaż czujek ruchu na rusztowaniach wraz z podłączeniem do zewnętrznego systemu dozorowego ).


To chyba jakaś nowość? ;> Nie sądziłem, że nasze budowy są aż tak zaawansowane technologicznie :)
odpowiedz
Orzech 07.10.2008, godz. 20:38
"anubis" napisał:
Elewacja wygląda na niedawno czyszczoną. Na czym mają polegać prace związane z jej remontem?


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Remont elewacji. a.Wstępne obmycie b.Demontaż obróbek blacharskich na elewacji c.Zasadnicze oczyszczenie kamienia metodami chemicznymi wspomaganymi gorącą wodą pod ciśnieniem d.Zmycie oczyszczonej powierzchni wodą e.Uzupełnienie ubytków kamienia f.Odsalanie powierzchniowe kamienia g.Scalanie kolorystyczne h.Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej i.Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm 2) Wymianę pokrycia ceramicznego dachu. a.Demontaż pokrycia z dachówki b.Demontaż łat c.Oczyszczenie i impregnacje więźby dachowej d.Montaż folii paroprzepuszczalnej e.Montaż kontrłat i łat f.Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki ( wzór krycia jak istniejący) 3) Remont pokrycia papowego Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowo ( na istniejącym pokryciu ) 4) Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. a.Demontaż obróbek blacharskich dachu papowego i ceramicznego b.Demontaż rynien c.Demontaż rur spustowych d.Wykonanie i montaż nowych rynien e.Wykonanie i montaż nowych rur spustowych Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej gr. 0.7 mm f.Wykonanie i montaż obróbek blacharskich ( pasów pod i nadrynnowych, koszy, ogniomurów, kominów ) Obróbki blacharskie z blachy miedzianej gr. 0.6 mm 5) Kominy murowane a.Rozebranie kominów ponad dachem do poziomu pokrycia dachu b.Wymurowanie nowych kominów do poziomu istniejących kominów z cegły klinkierowej kl. 45 6) Konstrukcja drewniana a) Elementy drewniane są w dobrym stanie , należy przewidzieć konieczność wymiany pojedynczych elementów , których uszkodzenia nie są widoczne przed wykonaniem rozbiórek. Ponadto należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace pomocnicze i przygotowawcze. a)Ustawienie i demontaż rusztowań wraz z osiatkowaniem rusztowań b)Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z zajęciem chodnika i opłatami za zajecie. c)Wykonanie ogrodzenia elewacji frontowej. d)Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami ( front , podwórko) e)Wywóz i utylizację elementów z rozbiórki f)Zapewnienie ochrony placu budowy ( w tym montaż czujek ruchu na rusztowaniach wraz z podłączeniem do zewnętrznego systemu dozorowego ).

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php ... 2008-10-07
odpowiedz
alsen strasse 67 07.10.2008, godz. 20:22
Może wymienią dach, na powyższym zdjęciu wygląda "tak sobie", szczególnie jak na taką lokalizację.
odpowiedz
anubis 07.10.2008, godz. 20:19
Elewacja wygląda na niedawno czyszczoną. Na czym mają polegać prace związane z jej remontem?
odpowiedz
Orzech 07.10.2008, godz. 17:36
Wrocław: Remont elewacji, oraz pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 13 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 07.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia , pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7779230, 7779231, fax. 071 7779229.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Wrocław al. Kromera 44 pok. 25.

129019.jpg
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję