DODAJ

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska

[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 47450[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 47448[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 47451
[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 59602[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 2863[Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska 2862
Projekt modernizacji obiektu przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu powstał przy współfinansowaniu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny jest właścicielem obiektu biurowego mieszczącego się dala od zgiełku miejskiego, w samym centrum Parku Południowego.
Szczegóły - [Wrocław] Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ul. Kutnowska
inwestorInstytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o.
Orzech 15.02.2013, godz. 00:00
[quote:27uwkh41] 14.02.2013

Konsorcjum Budimeksu ma umowę z Parkiem Naukowo-Technologicznym wartą 65,9 mln zł

Konsorcjum Budimeksu i Mercury Engineering Polska podpisało kontrakt z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo-Technologicznym na budowę budynku centrum przetwarzania danych i agregatorni z częścią biurowo-szkoleniową. Wartość kontraktu to 65,9 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Centrum przetwarzania danych powstanie w ramach projektu pn. "Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia".
[/quote:27uwkh41]

Żródło: Polska Agencja Prasowa
odpowiedz
PolishProperty.eu 04.09.2012, godz. 13:11
PolishProperty.eu, wizualizacje Medycznego Centrum Przetwarzania Danych dodane na InvestMap.pl, data: 30.08.2012

TuWroclaw.com, wizualizacje Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, data: 04.09.2012
http://www.tuwroclaw.com/fotogaleria,zo ... -1504.html

Zbieg okoliczności??? Przypadek???
odpowiedz
PolishProperty.eu 30.08.2012, godz. 09:34
47448_1000x.jpg
47449_1000x.jpg
47450_1000x.jpg
47451_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 29.08.2012, godz. 17:52
Ślimaczy się budowa centrum przetwarzania danych medycznych przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Warta blisko 75 mln zł inwestycja, jest realizowana przez Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny i już w tym roku miała umożliwić szybsze diagnozowanie pacjentów.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
PolishProperty.eu 27.08.2012, godz. 10:58
Czy w ramach Parku powstanie również Medyczne Centrum Przetwarzania Danych?

Chodzi dokładnie o to http://investmap.pl/wiadomosci/wroclaw- ... 11656.html
odpowiedz
Orzech 24.08.2012, godz. 23:33
Wrocław: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia Budowa budynku biurowo-szkoleniowego z centrum przetwarzania (serwerownią) i agregatornią przy ul. Borowskiej we Wrocławiu

data zamieszczenia: 24.08.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia Budowa budynku biurowo szkoleniowego z centrum przetwarzania danych (serwerownią) i agregatornią przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, w ramach projektu pn.: Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia. Funkcję Inżyniera Kontaktu Wykonawca będzie sprawował w oparciu o Warunki Kontraktowe na Budowę dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, FIDIC; 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców www.sidir.pl). Zadanie Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności: 1)pełnienie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 2)rozliczenie finansowe i sprawozdawczość budowy: monitoring i kontrola wykonania zadania na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym 3) przeprowadzanie przeglądów okresowych w okresie gwarancji jakości. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia dla Inżyniera Kontraktu, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław.
odpowiedz
Orzech 27.05.2012, godz. 18:12
22.05.2012

3208343.jpg

3208339.jpg

3208337.jpg

3208325.jpg

Zdjęcia: FM - www.dolny.slask.org.pl
odpowiedz
Orzech 05.09.2011, godz. 22:16
Henwar złożył najtańszą ofertę na projekt kompleksu biurowo-szkoleniowego o pow. 5 tys. m2 we Wrocławiu.

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny (WMPNT) poinformował, że warszawska firma Henwar złożyła najtańszą ofertę (29 tys. zł) na opracowanie dokumentacji kompleksu biurowo-szkoleniowego z centrum przetwarzania danych we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. O pozyskanie zlecenia ubiega się również AGN Polska, z ceną 240 tys. zł.

Przedsięwzięcie, którego wstępny projekt wykonała pracownia APPA II, obejmie budowę 3-kondygnacyjnego obiektu o powierzchni użytkowej 4,9 tys. m2 i kubaturze 22,6 tys. m3.


Żródło: PREM
odpowiedz
Orzech 18.08.2011, godz. 22:51
Wrocław: Opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji wykonawczej projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia Budowa budynku biurowo-szkoleniowego z centrum przetwarzania danych (serwerownią) i agregatornią przy ul. Borowskiej we Wrocławiu w ramach projektu pn. Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia.

data zamieszczenia: 17.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Malkom D. Malińska i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Bodycha 18, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 425074,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 440340,00

Oferta z najniższą ceną: 196800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1697400,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję