[Wrocław] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5

[Wrocław] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5

Wrocław/Maślice
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5

W ramach zadania wybudowano nowoczesną, energooszczędną, pozbawionej barier architektonicznych oraz proekologiczną placówkę, w której znajdują się min.:

szkoła podstawowa dla 450 dzieci, przedszkole dla 100 dzieci, stołówka sala gimnastyczna biblioteka szkolno – publiczna świetlica środowiskowa.
Napisz komentarz
Jakub Zazula
Jan Augustynowski
Orzech
26.04.2017330575_1500x.jpg

330576_1500x.jpg
Orzech
21.04.2017330569_1500x.jpg

330570_1500x.jpg
REKLAMA