Zielona Marszałkowska + Rondo Dmowskiego (przebudowa)

Zielona Marszałkowska + Rondo Dmowskiego (przebudowa)

Warszawa/Śródmieście/Marszałkowska
REKLAMA

O inwestycji Zielona Marszałkowska + Rondo Dmowskiego (przebudowa)

Marszałkowska stanie się bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom. Na obu odcinkach chodnik zostanie przebudowany i oddzielony od drogi rowerowej. Rowerzyści zyskają trasę po obu stronach ulicy (od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego, które już w tym roku czeka przebudowa) oraz po zachodniej stronie ulicy aż do pl. Bankowego. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy Żurawiej i Wilczej. Przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Przebudowane zostaną również przystanki tramwajowe, a sygnalizacja na całej ulicy będzie ustawiona na priorytet dla komunikacji zbiorowej.
Dodatkowo, projekt ma przewidzieć jednolite zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.

W ramach przebudowy Ronda Dmowskiego i wokół niego zostanie posadzonych ponad 20 tys. roślin. Nowe drzewa (platany, dęby i lipy) mają się pojawić m.in. na wyspie ronda i na wysepkach przy przystankach tramwajowych. Projekt przewiduje, że 58 drzew zostanie posadzonych w gruncie, w specjalnych skrzyniach pozwalających na ich łatwe przesadzenie, gdy za kilka lat rozpocznie się przebudowa linii średnicowej. Pojawi się też kilkanaście gatunków krzewów, bylin i innych roślin. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to aż 6,6 tys. mkw.
Napisz komentarz
Adam Lutostański
Adam Lutostański
Adam Lutostański
Adam Lutostański
Adam Lutostański
Adam Lutostański
REKLAMA