Jeszcze tylko w 2022 roku można we Wrocławiu obniżyć koszt fotowoltaiki do 50 procent

Jeszcze tylko w 2022 roku można we Wrocławiu obniżyć koszt fotowoltaiki do 50 procent

Artykuł sponsorowany
REKLAMA

Jeszcze tylko w 2022 roku można obniżyć koszt fotowoltaiki do 50 procent. Instalując ją we Wrocławiu i wpisując instalację do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskujemy możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tego obiektu w którym zainstalowano fotowoltaikę.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław każde przedsiębiorstwo - jako właściciel budynku, zarządca, lub osoba fizyczna - jako właściciel domu jednorodzinnego może skorzystać z 50% dofinansowania do fotowoltaiki. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla montażu instalacji fotowoltaicznej udzielane jest na okres 5 lat, od 1 stycznia następnego roku, w którym został złożony wniosek.

Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wrocław. Dokument wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki obszaru Gminy Wrocław, należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także jej docelowe przekształcenie w gospodarkę niskoemisyjną.

Gospodarka niskoemisyjna to taka, w której rozwój gospodarczy opiera się na idei zrównoważonego rozwoju i przyczynia do realizacji następujących celów:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- ograniczenie zużycia energii,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych; przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza.

Montaż instalacji fotowoltaicznych warto powierzyć fachowcom

Z uwagi na obecne zmiany w zakresie przyłączania fotowoltaiki do sieci, sytuacja bardzo korzystnie wygląda w przypadku firm. Ze względu na zazwyczaj duże lub bardzo duże powierzchnie budynków przedsiębiorstwa płacą wysokie kwoty więc jest co odliczać. Co więcej z reguły godziny pracy zakładów pokrywają się z nasłonecznieniem, co bardzo mocno podnosi auto konsumpcję wyprodukowanej energii. Okres zwrotu z fotowoltaiki zmniejsza się do maksymalnie 3-4 lat przy obecnych cenach energii. A te zapewne nie na długo z nami zostaną.

Nawet jeśli jesteśmy "złotą rączką" czy "bohaterem w swoim domu", pamiętajmy że pod instalacją fotowoltaiczną zawsze podpisuje się osoba posiadająca odpowiednie uprawniania elektryczne. Ponadto instalacja wymaga dobrania zabezpieczeń oraz przeprowadzenia pomiarów, więc zostawmy to fachowcom. Sam montaż instalacji fotowoltaicznej na domku najczęściej trwa od dwóch do czterech dni - w zależności od mocy. Nie bez znaczenia jest też pogoda, która często wstrzymuje prace.

Sama produkcja energii nie zacznie się po montażu, bowiem operator musi nam jeszcze wymienić lub przeprogramować licznik energii, tak by działał on dwukierunkowo, ma na to maksymalnie 30 dni. Każda instalacja jest dobierana indywidualnie, warto więc moc dobierać w asyście osoby z branży. Pamiętajmy, że zbyt mała moc spowoduje konieczność "dokupienia energii" po rynkowych cenach, a z kolei nadwyżki niewykorzystane w 24 miesiące - przepadają.

– Dla Wrocławskich firm do końca roku to faktycznie ostatni dzwonek na darmowy prąd. Zresztą nie samo dofinansowanie jest najważniejsze, pamiętajmy że firmy najczęściej pracują za dnia a co za tym idzie zużycie energii mocno pokrywa się z nasłonecznieniem, więc większa część energii jest konsumowana – mówi Paweł Drążek, właściciel firmy Energia Lokalna, firmy specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltaicznych.

– Trzeba działać szybko, by zdążyć do końca roku. Dlaczego już? Przed montażem instalacji rekomenduje się poprawę szczelności dachu, czasem wymiany papy czy membrany, warto również zrobić ekspertyzę nośności dachu co z pewnością przydaje się przy ubezpieczeniu. Odpowiedni czas zajmuje również procedura zwolnienia z podatku czy przyłączenia instalacji do sieci - to wszystko niestety trwa – podkreśla Paweł Drążek.

Faktury za energię elektryczną i ich poszczególnych składowych, a szybka analiza samych faktur pozwala uzyskać znaczące oszczędności. Przedsiębiorcy płacą kary za generowaną moc bierną czy mają źle dobraną taryfę do profilu zużycia, a to przekłada się na duże, zbędne koszty – dodaje Drążek.

REKLAMA

Jak najłatwiej załatwić sprawy urzędowe?

Jeżeli nie mamy czasu na załatwianie wszystkich spraw urzędowych i nie mamy umiejętności samodzielnego montażu instalacji, lepiej powierzyć cały proces firmom wyspecjalizowanym w temacie fotowoltaiki. Kompleksowo realizuje to firma ENERGIA LOKALNA.

W przypadku wyboru instalacji PV w tej firmie w pakiecie otrzymujemy:

- wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

- audyt budynku, analiza zużycia energii, projekt instalacji PV,

- montaż, pomiary, zgłoszenia PPOŻ, zgłoszenie u dystrybutora energii, wymiana licznika,

- uruchomienie instalacji, zdalny monitoring pracy.

ENERGIA LOKALNA proponuje także kompleksowe rozwiązania dla firm:

- instalacje PV z balastem,

- instalacje PV wklejane do membrany,

- instalacje PV wgrzewane do papy,

- instalacje na gruncie,

- fotowoltaiczne zadaszenia parkingów - Carporty.

W sprawie bezpłatnych audytów pod fotowoltaikę na terenie gminy Wrocław można skontaktować się z firmą ENERGIA LOKALNA.

REKLAMA