Arkadiusz Godlewski apeluje o debatę na temat przebudowy rynku

Arkadiusz Godlewski apeluje o debatę na temat przebudowy rynku

Katowice
REKLAMA

Arkadiusz Godlewski zaapelował w liście otwartym do prezydenta Katowic, Piotra Uszoka, o zorganizowanie rzetelnej debaty na temat roli i funkcji jakie powinno pełnić śródmieście Katowic.

Apel  otwarty do Prezydenta

REKLAMA

Miasta Katowice
Pana Piotra Uszoka

(Nie)rozstrzygnięty we wtorek 3 lipca konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Katowicach, dowodzi całkowitej kompromitacji tego sposobu myślenia o planowaniu rozwoju i zmiany tej najważniejszej części miasta jaką jest Rynek i śródmieście każdego miasta. 

Prowadzone przez ostatnie kilkanaście lat rządów prezydenta Uszoka, konkursy, opracowania, konsultacje nie doprowadziły do wyłonienia ciekawej, nowatorskiej i akceptowanej społecznie wizji zmiany tego miejsca. Wręcz przeciwnie, mimo prowadzonych postępowań konkursowych równolegle prowadzono działania budowlane, które skutecznie uniemożliwiły jakąkolwiek zmianę charakteru tej przestrzeni miasta. Kolejne konkursy nie tylko nie potrafiły znaleźć odpowiedzi na pytanie, po co i jak zmieniać katowickie śródmieście, ale stawiane architektom pytania uniemożliwiały tak naprawdę wskazanie dobrej odpowiedzi. Można skonstatować - Prezydent poległ na Rynku.

Na szczęście więcej nas uczą porażki niż sukcesy, klęski kolejnych konkursów i koncepcji Prezydenta Uszoka powinny być zatem dla nas powodem do głębokiej refleksji i namysłu nad ich przyczynami. Dlaczego to co udaje się wszędzie na świecie zawodzi akurat w Katowicach? Dlaczego kolejne konkursy nie dają rezultatu?

Apelujemy do Prezydenta Katowic w imię odpowiedzialności za miasto, jego trwanie i rozwój  w kolejnych dziesięcioleciach o niepodejmowanie nieprzemyślanych, złych i pochopnych decyzji dyktowanych wyłącznie interesem wyborczym i zorganizowanie rzetelnej i otwartej  DEBATY  na temat roli i funkcji jakie pełni i powinno pełnić śródmieście Katowic - wobec dzielnic miasta i wobec aglomeracji i regionu.  Debata z udziałem urbanistów o międzynarodowej renomie i architektów a także socjologów, aktywistów miejskich i wszystkich zainteresowanych obywateli powinna nie zamykać się w przestrzeni Rynku. Powinna dotyczyć całego śródmieścia Katowic.

Prezydent Uszok przegrał Rynek, ale mieszkańcy nie mogą Rynku przegrać. Dlatego publiczna debata powinna być dopiero pierwszym krokiem w procesie planowania zmiany Śródmieścia. W kolejnym powinien zostać zorganizowany konkurs urbanistyczny najlepiej w formule zamkniętej dla zaproszonych uznanych grup projektantów, dopiero później pojawia się pole dla architektów a na końcu dla designerów projektujących rozwiązania szczegółowe.

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
 w Radzie Miasta Katowice

Arkadiusz Godlewski i Adam Warzecha

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA