Kolejna duża i ważna inwestycja w Porcie Gdynia Morski Port Gdynia S.A. / youtube.com

Kolejna duża i ważna inwestycja w Porcie Gdynia

FILM
Orzech
Orzech
REKLAMA

Kolejna duża i ważna inwestycja na terenie Portu Gdynia. Przebudowane zostanie Nabrzeże Indyjskie. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum złożone ze spółek Grupy NDI: NDI S.A. i NDI SOPOT S.A., które ma 22 miesiące na wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie zgody na użytkowanie. Umowa została oficjalnie podpisana w dniu 21 grudnia 2022 r.

– Cieszymy się z podpisania kolejnego kontraktu w Porcie Gdynia. Nasza kadra poradziła sobie doskonale z pracami przy placach przeładunkowo – składowych, które zakończyliśmy w terminie, a teraz pracujemy już przy przebudowie Nabrzeża Holenderskiego – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska, Prezes Grupy NDI. – Kolejny projekt pozwoli na większe wykorzystanie doświadczenia naszej kadry w pracach hydrotechnicznych i stanowi znakomite uzupełnienie naszego portfela w tej branży na kolejne lata – dodaje Prezes Grupy NDI.

Zadaniem NDI jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych, stalowych grodzic oraz pali rurowych. W ramach inwestycji należy wykonać m.in. demontaż wyposażenia hydrotechnicznego nabrzeża, rozbiórki oczepu żelbetowego, torowiska oraz umocnienia dna. Obszar objęty inwestycją zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione.

Generalny wykonawca ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu, ale już po 16 miesiącach odda do użytkowania pierwszy z odcinków inwestycji.

REKLAMA

– Dzięki modernizacji Nabrzeża Indyjskiego już za 22 miesiące to nabrzeże będzie przygotowane do tego, żeby przyjmować ładunki zboża przy nabrzeżu głębokowodnym. Dzięki temu Port Gdynia będzie mógł utrzymać pierwszeństwo w basenie Morza Bałtyckiego jeżeli chodzi o przeładunki zboża – podkreśla Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Morski Port Gdynia S.A. / youtube.com

To nie jedyne przedsięwzięcie, jakie NDI realizuje obecnie w Porcie Gdynia. Od lipca 2022 roku prowadzi także modernizację Nabrzeża Holenderskiego, gdzie do wykonania jest m.in. przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej wraz z uzbrojeniem oraz budowa sieci, która zasili żurawie portowe na tamtejszym nabrzeżu. To zadanie ma wykonać do końca 2023 roku.

Źródło: Morski Port Gdynia S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA