DODAJ
eyango 06.07.2010, godz. 17:54
O Projekcie:
Historia projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” zaczęła się w 2006 r. W marcu 2006 roku ukazał się projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w którym jedno z działań przewidywało realizację projektów z zakresu transportu publicznego w pięciu miastach wojewódzkich Polski Wschodniej. Do realizacji przewidziano inwestycje z zakresu zintegrowanych systemów transportu miejskiego bezpośrednio przyczyniających się do poprawy jakości życia, podnoszenia wizerunku regionu oraz wpływania na zwiększenie możliwości rozwojowych miasta.

W czerwcu 2006 r. Urząd Miasta Olsztyn zlecił opracowanie dwóch dokumentów: „Przegląd strategiczny wdrażania polityki transportowej w Olsztynie i Raport dla potrzeb zdefiniowania projektów rozwojowych“ oraz „Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna“. W sierpniu 2006 r. Gmina Olsztyn zgłosiła pięć projektów do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w tym projekt pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie“, które w grudniu 2006 r. zostały zaakceptowane przez Komitet Rady Ministrów. W marcu 2007 r. zostało zlecone opracowanie „Studium rozwoju transportu publicznego w Olsztynie wraz z analizą racjonalności wprowadzenia transportu szynowego“, które zostało wykonane w październiku tego samego roku. W ramach tego opracowania rozważano wiele opcji, przede wszystkim warianty: autobusowy, trolejbusowy i tramwajowy. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że warianty autobusowy i tramwajowy spełniają wymogi projektu i spośród nich miał być wybrany wariant ostateczny na podstawie kryteriów oraz ostatecznych zasad przyznawania wsparcia projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Inżynier Kontraktu:
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego spośród trzech ofert wybrano ofertę konsorcjum firmy „Grontmij Polska" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ziębickiej 35, w Poznaniu oraz „Grontmij Nederland" B.V. z siedzibą De Holle Bilt.
Wartość brutto umowy wynosi: 5.854.536 zł.
W ramach umowy inżynier kontaktu będzie zobowiązany do wykonania usługi:
1) zgodnie z rolą jaką przypisano inżynierowi kontraktu w „Warunkach kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę", w formule „zaprojektuj i wybuduj", obejmującą:

budowę sieci tramwajowej o długości ok. 10 km (linia podstawowa Jaroty – Sikorskiego – Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny z odgałęzieniami do Uniwersytetu i Starego Miasta,


budowę zajezdni tramwajowej, na terenie obecnej zajezdni MPK Sp. z o.o.,


zakup 13 pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, o pojemności ok. 200 pasażerów,


wybudowania odcinka planowanej ulicy Obiegowej pomiędzy al. Sikorskiego a al. Piłsudskiego,


zaadaptowanie skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej,


wybudowania pasów autobusowych o łącznej długości ok. 5 km w pasach drogowych,


zrealizowanie systemów ITS (sygnalizacja świetlna, system informacji pasażerów, sterowanie ruchem pojazdów na sieci transportu publicznego, bilet elektroniczny);

2) inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru, zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, oraz wiedzą techniczną;
3) po zakończeniu realizacji projektu wykonanie badań osiągniętych rezultatów i raportu porealizacyjnego zgodnego z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zadanie inżyniera kontraktu będzie realizowane w następujących etapach:
1) Etap poprzedzający budowę – inżynier kontraktu udzieli pomocy w zakresie:

przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


wyboru wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych.

2) Etap realizacji projektu – inżynier kontaktu zobowiązany jest do:

pomocy przy realizacji projektu poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w taki sposób, aby nie wystąpiły zbędne przerwy i przestoje w realizacji robót,


zarządzania projektem pod względem finansowym.

3) Etap po zakończeniu realizacji – inżynier kontraktu zobowiązany jest do:

wykonywania okresowych przeglądów technicznych,


udział w kontrolach wykonywanych przez instytucję zarządzającą funduszami europejskimi.

Kolejne etapy realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie":

przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – II kwartał 2010 rok,
przeprowadzenie przetargów realizacyjnych – I kwartał 2010 – II kwartał 2011,
prace projektowe – III kwartał 2010 – III kwartał 2011,
roboty budowlane, dostawa taboru montaż systemu ITS – III kwartał 2011 - III kwartał 2013.


Warianty realizacji:
21 maja 2008 r. Gmina Olsztyn podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie". W czerwcu tego roku została również podpisana umowa na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Prace nad studium wykonalności zostały podzielone na trzy etapy.
W ramach etapu pierwszego została wykonana analiza oddziaływania oraz wykonalności i obejmowała swoim zakresem:
odpowiedz
eyango 06.07.2010, godz. 18:12
Miasto zaczyna poszukiwania firm, które ułożą tory tramwajowe, wybudują nowe ulice, wykopią tunel pod ul. Żołnierską i - co jest niespodzianką - także przejście podziemne przy Centrum Handlowym Alfa


To kluczowy moment jednego z najważniejszych projektów ostatnich lat w Olsztynie. Ratusz skompletował już wszystkie niezbędne dokumenty. - Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę transportu miejskiego [to urzędowa nazwa tego projektu, bo oprócz przywrócenia tramwajów zakłada budowę ulic i wyznaczenie pasów dla autobusów komunikacji miejskiej - red.] - informuje Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent Olsztyna.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
aneczka 06.04.2011, godz. 15:00
Wykonawcą nowej linii tramwajowej w Olsztynie będzie hiszpańskie konsorcjum FCC Construction. Ich oferta 250 milionów złotych okazała się najtańsza - informuje Radio Olsztyn.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 08.06.2011, godz. 22:31
Hiszpańska firma FCC Construccion S.A. za blisko 250 mln zł wybuduje w Olsztynie linie tramwajowe oraz przebuduje kilka ważnych skrzyżowań tak, by dostosować je do potrzeb tramwajów. Hiszpanie pokonali w przetargu cztery inne firmy, w tym polskie.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 09.12.2011, godz. 00:03
Trzy ważne oferty zostały złożone w przetargu na dostawę 15 tramwajów do obsługi nowobudowanej sieci tramwajowej w Olsztynie. Złożyły je: Solaris, Pesa, oraz Newag w konsorcjum z Modertransem. Z udziału w przetargu wycofała się Skoda.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 03.01.2012, godz. 19:20
Według portalu olsztynskietramwaje.pl, który dotarł do szczegółów niektórych ofert w przetargu na dostawę tramwajów dla Olsztyna, najkorzystniej prezentuje się ta złożona przez konsorcjum Newagu i Modertransu.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 20.01.2012, godz. 22:32
Nowosądecki Newag w konsorcjum z Modertranem Poznań wygrał przetarg na dostawę 15 tramwajów do obsługi nowobudowanej sieci w Olsztynie. Miasto zapłaci za tramwaje 113 652 000 złotych. Dostawy mają się rozpocząć 31 marca 2014 roku i zakończyć 14 sierpnia 2014 roku.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 07.02.2012, godz. 22:17
Nowosądecki Newag w konsorcjum z Modertranem Poznań wygrał przetarg na dostawę 15 tramwajów dla Olsztyna. Wiadomo już, że odwołania od wyboru zwycięzcy złożyli dwaj pozostali uczestnicy przetargu: Solaris i Pesa.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 13.04.2012, godz. 18:06
Po tym, jak biegli odmówili zbadania "cichości" nieistniejącego jeszcze tramwaju Newagu, prowadząca postępowanie w tej sprawie Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła się o pomoc do Politechniki Krakowskiej. Naukowcy jednak też nie wiedzą, jak "ugryźć" problem.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 03.08.2012, godz. 23:24
Urzędnicy ustalili, gdzie będą wsiadać i wysiadać pasażerowie tramwajów w Olsztynie. Zapraszamy więc do tramwajowego wagonu, usiądźcie wygodnie w fotelu pasażera - bo w ten sposób chcemy Wam pokazać te trasy i przystanki - i w drogę...

Więcej: http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,4872 ... wajem.html
odpowiedz
Orzech 13.08.2012, godz. 19:40
Konsorcjum Newagu i Modertransu, które wygrało długą batalię w KIO w przetargu na dostawę tramwajów dla Olsztyna, jednak nie podpisze umowy z miastem. Konsorcjum nie przedłużyło ważności wadium, co potwierdził Newag w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym".

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 23.08.2012, godz. 11:20
15 tramwajów do Olsztyna dostarczy firma Solaris. To decyzja komisji przetargowej z 21 sierpnia 2012 r. Tramwaje wyjadą na ulice miasta w 2014 r. Modernizację komunikacji miejskiej i powrót komunikacji szynowej do Olsztyna współfinansuje program Rozwój Polski Wschodniej.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 13.09.2012, godz. 00:03
Pesa wycofała odwołanie. Olsztyn podpisze umowę z Solarisem?

Po raz kolejny ogłaszamy koniec sagi pt. "Olsztyn zamawia tramwaje". — Pesa wycofała swoją skargę dotyczącą przetargu na dostawę tramwajów. Faks w tej sprawie wpłynął do nas we wtorek — poinformował Piotr Grzymowicz, prezydent miasta. To otwiera drogę do podpisania przez miasto umowy z Solarisem.

Więcej: http://www.rynek-kolejowy.pl/35277/Pesa ... arisem.htm
odpowiedz
Orzech 12.11.2012, godz. 17:17
350 mln zł z UE na tramwaje w Olsztynie

Po prawie pół wieku nieobecności, tramwaje powrócą na olsztyńskie ulice. Umowa o dofinansowanie modernizacji transportu publicznego w mieście została podpisana 12 listopada 2012 r. – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej: http://www.rynek-kolejowy.pl/36665/350_ ... ztynie.htm
odpowiedz
Orzech 03.01.2013, godz. 12:13
Hiszpańska firma FCC Construccion nie złożyła w terminie planów budowy linii tramwajowych, które mają ułatwić dojazd do centrum miasta - poinformował PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz - informuje Polska Agencja Prasowa.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 23.01.2013, godz. 17:22
Linie tramwajowe w Olsztynie mają być zbudowane do połowy 2014 roku

Linie tramwajowe w Olsztynie mają być zbudowane do połowy 2014 roku - poinformował PAP we wtorek prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Tramwaje woziły pasażerów w Olsztynie do 1965 roku, teraz miasto postanowiło przywrócić ten środek transportu.

Więcej: http://www.pb.pl/2958440,76270,linie-tr ... -2014-roku
odpowiedz
Orzech 30.01.2013, godz. 20:52
Według władz Olsztyna, szansa na powrót tramwajów na ulice miasta w 2014 r. jest coraz większa. Jak podaje „PAP”, firma FCC Construccion, która wygrała przetarg na budowę w Olsztynie linii tramwajowych, zaczęła współpracować z władzami miasta i nadrabiać zaległości - informuje Polska Agencja Prasowa.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 07.02.2013, godz. 11:10
Tramwaj dla Olsztyna: Szczegóły nowego harmonogramu

Urząd miasta Olsztyna zaprezentował najważniejsze terminy z nowego harmonogramu budowy przedstawionego miastu przez wykonawcę sieci tramwajowej - hiszpańską firmę FCC Construcción po uwzględnieniu opóźnień na budowie.

Więcej: http://www.rynek-kolejowy.pl/39406/Tram ... ogramu.htm
odpowiedz
Orzech 18.07.2013, godz. 14:22
Jest umowa na ITS w Olsztynie

W piątek 28 czerwca została w olsztyńskim ratuszu podpisana umowa z firmą Sprint - wykonawcą i dostawcą systemu inteligentnego sterowania ruchem (ITS), który jest elementem tzw. projektu tramwajowego.

Więcej: http://www.rynek-kolejowy.pl/46701/jest ... tynie.html
odpowiedz
Orzech 07.08.2013, godz. 17:27
Prezydent Olsztyna o zerwaniu umowy z FCC Construcción

- Analizujemy sytuację pod kątem odstąpienia od umowy z firmą FCC. Dotychczasowy postęp prac pozostawia wiele do życzenia ale muszę być pewien, że podejmę słuszną decyzję – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna - Naszym priorytetem jest dokończenie tej ważnej inwestycji - dodaje.

Więcej: http://www.rynek-kolejowy.pl/47061/prez ... ccion.html
odpowiedz