DODAJ
Darek 18.07.2007, godz. 22:29
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektkonicznego Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Geo-Centrum Politechniki Wrocławskiej

18.07.2007

http://przetargi.ac.pwr.wroc.pl/index.p ... &Itemid=38
odpowiedz
grzesiekko 25.08.2007, godz. 22:19
Artykuł dostępny w sieci już od jakiegoś czasu, ale chyba nikt go jeszcze nie wkleił:

[size=117:3mvd5g1l]Dyskusje o Centrum Geo– nowa inwestycja Politechniki Wrocławskiej[/size:3mvd5g1l]

Od 2004 r. powstaje koncepcja utworzenia na Politechnice Wrocławskiej Centrum Geo – nowej jednostki naukowo-badawczej i dydaktycznej. Idea ta zrodziła się z potrzeby mocniejszego związania Politechniki z gospodarką regionalną, zwłaszcza z odgrywającym coraz większą rolę sektorem geoinżynieryjnym i surowcowym.

Tej wiosny w siedzibie wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk odbyły się dwa spotkania (11 maja i 1 czerwca) przedstawicieli środowiska naukowego i firm naszego regionu związanych z tą dziedziną. Ich celem była prezentacja projektu Centrum Geo i dyskusja nad takim jego funkcjonalnym modelem, który pozwoliłby nadać mu charakter ośrodka środowiskowego.

Od gruntu po kopułę
Podczas pierwszego spotkania prorektor ds. rozwoju PWr prof. Monika Hardygóra przedstawiła obecny stan zaawansowania inwestycji i perspektywy jej finansowania. Politechnika otrzymała na ten cel od miasta dwie działki przy ulicy Na Grobli, w sąsiedztwie Muzeum Nauki i Techniki zlokalizowanego w starej wieży ciśnień. Tereny te mają zostać połączone kładką dla pieszych z głównym kampusem Politechniki. Pierwszym etapem inwestycji będzie zabudowa działki południowej (bliższej ul. Na Grobli), na której powstanie budynek dydaktyczno-badawczy dla wydziałów Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (W-6), Budownictwa Lądowego i Wodnego (W-2) i Mechaniczno-Energetycznego (W-9). Urząd Miejski wydał już warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej działki i wkrótce zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na projekt obiektu.
Inwestycja została wytypowana przez środowisko naukowe jako jedna z ważniejszych, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obiecało pokryć 15% kosztów przedsięwzięcia. Prorektor prof. Monika Hardygóra podkreślała konieczność zintegrowania środowiska badawczego Dolnego Śląska wokół tego projektu – występując razem można uzyskać pieniądze na duże laboratoria w programach operacyjnych UE Innowacyjna Gospodarka, Infrastuktura i Środowisko oraz innych. Nauki „geo” mają, jak wiadomo, wiele aspektów wiążących się z ochroną środowiska.
Dyskusja ujawniła wiele rozbieżności między stanowiskami poszczególnych instytucji naukowych. Nowe laboratoria geologiczne są też w planach Uniwersytetu Wrocławskiego. Pojawiły się ponadto wątpliwości, czy nie zachodzi kolizja między politechnicznym Centrum Geo a niedawno ogłoszoną inicjatywą EIT+, skoro znajduje się w niej dolnośląska sieć naukowo-gospodarcza „Energia” zajmująca się pokrewnymi zagadnieniami.
Na zakończenie spotkania prof. Janusz Rębielak z Wydziału Architektury PWr zaprezentował swoją autorską koncepcję architektoniczno-programową zespołu Centrum Geo z kopułą geodezyjną (Pryzmat 201/202).

Spółki i platformy
1 czerwca, podczas spotkania w PAN w podobnym gronie, prof. Jerzy Malewski podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami na temat organizacji współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi uczelni i gospodarką. Wyraził pogląd, że obecny model działania wymaga reformy, gdyż dziś brak pieniędzy na dydaktykę zmusza uczelnie do zarabiania, zaś przemysł sam buduje laboratoria i zaczyna kształcić pracowników. Sytuację mogłoby uzdrowić np. tworzenie spółek z o.o. uczelni z przemysłem, jednostek o charakterze badawczo-rozwojowym podejmujących drobne prace badawcze, ekspertyzy, itp. Prof. J. Malewski postulował jednocześnie zaniechanie polityki budowy laboratoriów akredytowanych, co doprowadziłoby do przesunięcia części kadry naukowej i aparatury do otoczenia badawczego Politechniki.
Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM zaangażowało się w budowę europejskiej górniczej platformy naukowo-gospodarczej. Prezes Henryk Karaś namawiał zebranych do przyłączenia się do tego przedsięwzięcia. Celem inicjatywy jest rozwiązywanie węzłowych problemów branży oraz tworzenie dobrego klimatu wokół górnictwa. Podkreślał konieczność współdziałania na tym polu z krajami, w których górnictwo jest istotną gałęzią gospodarki (np. Niemcy, Szwecja, Finlandia, Grecja). Wyraził ubolewanie, że w promowaną inicjatywę nie włączyły się polskie uczelnie. Tymczasem w Unii Europejskiej rośnie świadomość konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a z tym wiąże się zainteresowanie nowymi złożami, np. rud miedzi na pograniczu Saksonii, Dolnego Śląska i Brandenburgii, których eksploatację dotychczas uważano za nieopłacalną.
Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu prof. Daniel J. Bem jako , wyraził opinię, ze istotne jest określenie specjalności, jaką będzie zajmować się Geo Centrum, a prof. Stefan Cacoń (Uniwersytet Przyrodniczy) zauważył, że specjalnością taką mogłyby się stać zagadnienia związane z energetyką.
Wiele osób podnosiło w dyskusji konieczność istnienia dużego laboratorium środowiskowego dla nauk geo, natomiast za przeszkodę uznano związane z tym problemy prawne i własnościowe.


Źródło: http://pryzmat.pwr.wroc.pl/ (numer 213)


geocentrum.jpg
odpowiedz
jc 26.08.2007, godz. 11:11
z tego planu widać że od Odry to będzie mało budynków :(
odpowiedz
Darek 26.08.2007, godz. 12:37
Spokojnie jc. Poczekajmy na wyniki konkursu.
odpowiedz
Gesah 28.02.2008, godz. 14:43
Wyniki już znane: zespół Kuby wygrał. wizu będą jak będą mogły byc ;)
odpowiedz
Orzech 28.02.2008, godz. 14:47
Jakiego Kuby?
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 15:21
Kuby, znanego też jako Kotbehemot :) Młody, zdolny, wrocławski architekt.
odpowiedz
Gesah 28.02.2008, godz. 15:23
Kotabehemota.
odpowiedz
Jan Augustynowski 28.02.2008, godz. 15:34
Bardzo ładne, bardzo ładne ;)
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 15:54
Co ładne? Bo nic nie widzę? :)
odpowiedz
Rafis 28.02.2008, godz. 16:28
Potwierdzam, ładne. Przypomina serowiec tylko ze bez dziurek ;)
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 16:45
I nikt mi nie podesłał wizualek na priv :thumbdown: Buuu, to ja Wam też już nic nigdy nie podeślę niedobrzy, chytrzy ludzie! :D;)
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 17:22
I nagroda:
AIC Equip


Architektura:

Juan Ańon Gómez
Gemma Martí Sanjuán
Rafael Martínez Perez
Ramón Calvo Soto
José Ramón Tormo Illanes
Carlos Ortega Gimeno
Aleksandra Mrdja Sasic
Andres Puertas Cabot
Jakub Snopek

Inzynieria:

Antonio Carratalá López
Ricardo Vera Martínez

Strona internetowa: http://www.aicequip.com
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 17:53
Za Jakubem z SSC:

Kompletny projekt powinien się wkrótce (w ciągu kilku dni?) pojawić na ronecie.. Poki co wrzucam obrazki.

Widok na Geo-centrum od strony południowo wschodniej. Są tą budynki 3 fakultetów. Najmniejszy z nich (na zachodzie założenia) zawiera w sobie także kawiarnie oraz bibliotekę/czytelnie. Tam też znajduje się placyk. Zdecydowaliśmy się stworzyć najbardziej "żywą" część budynków od strony placyku i Odry.

PANEL2.jpg


Tak wygląda Geo-centrum od strony południowej. To widok z kładki (która prowadzi na Traugutta) w kierunku północnym (tam będzie dalsza część Campusu i po skosie kładka na tereny "starej" PWr)
PANEL4.jpgTo samo miejsce widziane od strony północnej czyli od strony ulicy Na Grobli
PANEL3.jpg


Tutaj moja "ulubiona" część czyli placyk pomiędzy budynkami i widok na budynek kawiarni/biblioteki.
PANEL5-1.jpg


A na koniec biblioteka widziana od wewnątrz.
PANEL6-1.jpg
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 19:10
Hiszpanie zaprojektują Geocentrum politechniki

Patryk W. Młynek 2008-02-28, ostatnia aktualizacja 2008-02-28 18:54

Rozstrzygnięcie konkursu na nowe gmachy Politechniki. Hiszpanie zagospodarują tereny od ulicy Na Grobli po rzekę Oławę
Hiszpanie zagospodarują tereny od ulicy Na Grobli po rzekę Oławę. Architekci pod kierownictwem Juana Anona Lopeza z pracowni projektowej AIC EQUIP S.L. postanowili nawiązać do falującego od południa brzegu Oławy. Ich projekt, zdaniem sądu konkursowego, bił pozostałych siedem na głowę.

- We wszystkich kryteriach, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych, które braliśmy pod uwagę, ta praca zdecydowanie prowadziła - mówi Piotr Fokczyński, architekt miejski, członek sądu konkursowego. - Co tu dużo mówić, jest po prostu najlepsza.

Projekt wzbudził też entuzjazm rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Lutego: - Geocentrum będzie wizytówką nie tylko Politechniki, ale i całego miasta.


W budynkach planowane są nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne, wielka biblioteka i bar. Największa sala wykładowa ma pomieścić około 300 osób. Docelowo przeniesie się tam pięć wydziałów Politechniki. W pierwszej kolejności Wydział Budownictwa, Mechaniczno-Energetyczny oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Obecna siedziba tego ostatniego mieści się przy pl. Teatralnym.

- Stare budynki trzeba będzie sprzedać - mówił prof. Luty. - Dzięki Geocentrum nie będziemy już rozproszeni po mieście. Ułatwi to życie studentom i współpracę naszych wydziałów.

Po północnej stronie, nieobjętej konkursem, powstanie w przyszłości m.in. nowa siedziba Wydziału Ochrony Środowiska. - Inwestycję podzieliliśmy na etapy. Północ musi na razie poczekać - mówi prof. Monika Hardygóra, prorektor ds. rozwoju PWr. - Na południu przysłowiową łopatę wbijemy najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Inwestycja będzie kosztować około 100 mln zł. - Część środków pozyskamy od Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe z różnych funduszy unijnych - zapowiada Hardygóra.

Starą i nową część Politechniki połączy 150-metrowa kładka dla pieszych i dla rowerzystów. - Scali rozdzieloną rzeką uczelnię w jedno miasteczko akademickie - mówi dr Andrzej Poniewierka, architekt, członek sądu konkursowego. - W przyszłości można w okolicy wygospodarować również miejsce na tramwaje wodne. Byłoby to wymarzone miejsce dla studentów, a także dla turystów.

Południowy etap inwestycji ma być gotowy najpóźniej do 2013 roku.Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław
odpowiedz
Orzech 28.02.2008, godz. 20:25
Strasznie <szary> ten projekt.
odpowiedz
Darek 28.02.2008, godz. 23:04
...te kolory są ponoć nie do końca zobowiązujące, czyli niekoniecznie muszą być takie same jak na tych wizualizacjach w rzeczywistości.

A tutaj jeszcze bonus i jeszcze jedna wizualka I etapu GEOCentrum:

PANEL1.jpg
odpowiedz
matternhorn 29.02.2008, godz. 19:45
a są gdzieś dostępne propozycje konkurencji? Jakoś nie do końca przemawia do mnie ta koncepcja...
odpowiedz
Orzech 29.02.2008, godz. 19:55
Zdjęcia plansz i wizualek zrobione przez md.signa z forum skyscrapercity:


e1ce7e533fb8dbe5.jpg

3baac4181d459bd5.jpg0fab16f56e698f9c.jpg

e78b9a25628819ff.jpg

b79593d24b278564.jpg


5d963bd48c3f22ff.jpg

b3ae2f6f9e9a0fc3.jpg

db643e1ee97e79c5.jpg
odpowiedz
Orzech 29.02.2008, godz. 19:57
Politechnika Wrocławska informuje, że w przedmiotowym Konkursie Sąd Konkursowy
przyznał tylko jedną nagrodę - za zajęcie I miejsca.
Nagrodę w wysokości 30 000 złotych przyznano uczestnikowi:

AIC EQUIP S.L.
AENIDA TRES CRUCES 44, 46014 VALENCIA, SPAIN

Zespół autorski:
JUAN BAUTISTA A&Ntilde;ON GÓMEZ (główny projektant)
ANTONIO CARRATALÁ LÓPEZ (instalacje)
RICARDO VERA MARTINEZ (konstrukcje)
JOSÉ SOLERO VAZQUEZ (budownictwo lądowe)

Zamawiający informuje, że zgodnie z terminarzem zawartym w Regulaminie Konkursu w dniu 3.03.2008r. o godz. 15:00, w holu budynku A- 1 Politechniki Wrocławskiej odbędzie się publiczna dyskusja pokonkursowa.
odpowiedz