Kraków: Mieszkańcy są ciekawi postępów przy projektowaniu metrafot. Damian Daraż

Kraków: Mieszkańcy są ciekawi postępów przy projektowaniu metra

Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA
Po upływie pięciu miesięcy od podpisania umowy pomiędzy miastem a ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie studium wykonalności metra, firma wykonująca projekt milczy. Jak do tej pory został opracowany schemat strony internetowej służącej do informowania o postępach prac przy projektowaniu tras.
Umowa pomiędzy miastem Kraków a firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie studium wykonalności bezkolizyjnego, szybkiego transportu szynowego w Krakowie została zawarta 10 września 2018 roku. Widnieje w niej zapis, że wykonawca w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy jest zobowiązany do utworzenia strony internetowej informującej mieszkańców o postępach prac projektowych.
Minęło pięć miesięcy, a strony nadal nie ma. Urząd miasta i wykonawca nie informują o tym, co się dzieje w tak ważnym dla mieszkańców Krakowa przedsięwzięciu.
Strona internetowa jest bardzo pożytecznym narzędziem do powiadamiania mieszkańców o aktualnie prowadzonych analizach, pomiarach, planowanych badaniach geologicznych – miejscach i czasie odwiertów. Można też zapoznać się z wariantami inwestycji infrastrukturalnych.
REKLAMA
Opracowanie takiego studium kosztuje 9,4 mln zł, z czego 50% pokryje dofinansowanie unijne. Dokument ma powstać w ciągu 68 tygodni od dnia podpisania kontraktu, lecz nie później niż do 16 grudnia 2019 roku.
O postępach prac nikt nic nie mówi. Strona internetowa nie jest dostępna, powstał zaledwie jej projekt zamieszczony na wewnętrznych serwerach wykonawcy. W magistracie uspokajają, że strona niebawem ruszy.
Radny z PO Grzegorz Stawowy, który był jednym z inicjatorów przeprowadzenia referendum w 2014 roku, zapowiedział, iż złoży interpelację do prezydenta Krakowa, w której zwróci się z pytaniem w sprawie portalu oraz na jakim etapie są obecnie prace.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA