Przetarg na budowę wiaduktu drogowego w Jaktorowie

Przetarg na budowę wiaduktu drogowego w Jaktorowie

mazowieckie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej Warszawa – Katowice oraz CMK w miejscowości Jaktorów. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice” w ramach POIiŚ.

Zamówienie obejmuje przede wszystkim wykonanie koncepcji i projektu budowlanego wiaduktu drogowego, w miejscu obecnie istniejącego przejazdu kolejowego kat. B w km 35,635 linii kolejowej nr 1 oraz przejazdu kolejowego kat. A w km 6,095 linii kolejowej nr 4, wraz z drogami dojazdowymi i tymczasowymi przejazdami kolejowymi kat. A na linii nr 1 i linii nr 4. Na podstawie projektów, uzyskanych decyzji i pozwoleń, wykonawca ma wykonać roboty budowlane.


Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest: wykonać projekt stałej organizacji ruchu dla wybudowanego wiaduktu drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu dla objazdu awaryjnego oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, przebudować występujące kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną srk i teletechniką, sporządzić dokumentację powykonawczą, zaktualizować mapy do celów projektowych, wykonać badania geotechniczne oraz - jeśli zajdzie taka konieczność - wykonać przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku skrzyżowania z linią nr 1 i nr 4 (CMK ).

REKLAMA


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 500 tys. zł. Oferty można składać do 23 kwietnia do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa). Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia o godz. 12:30 (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, segment B, przyziemie, sala nr 07).


Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA