Obwodnica Suwałk z rządowym wsparciemMinisterstwo Infrastruktury

Obwodnica Suwałk z rządowym wsparciem

Orzech
Orzech
REKLAMA

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 655, który powstanie w ramach budowy wschodniej obwodnicy Suwałk, uzyska dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 20,2 mln zł. Planowana wartość zadania, którego inwestorem jest Miasto Suwałki, to 40,4 mln zł.

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym przebiegu, który jest częścią wschodniej obwodnicy Suwałk. W ramach zadania powstanie droga klasy G (główna), na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej. Inwestycja uzupełni układ komunikacyjny miasta i pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum Suwałk. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2024 roku.

– W odpowiedzi na postulaty samorządów w 2021 roku poszerzyliśmy zakres zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki kontynuacji inwestycji, która jest realizowana w Suwałkach, powstanie wygodne połączenie drogowe, wyprowadzające ruch pojazdów poza centrum miasta. Dla mieszańców Suwałk oznacza to znaczące zmniejszenie niedogodności związanych z ruchem samochodowym – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Łączna kwota wsparcia ze środków RFRD dla zadań zgłoszonych w województwie podlaskim wyniesie prawie 164 mln zł. Oprócz obwodnicy Suwałk wsparcie z RFRD uzyskały jeszcze 3 zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

- Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 - kwota dofinansowania: 27 mln zł;

- Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 - kwota dofinansowania: 62 mln zł;

- Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 - kwota dofinansowania: 54,4 mln zł.

REKLAMA

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

Ministerstwo Infrastruktury

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg samorządowych. Dotychczas w ramach RFRD w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych rząd przeznaczył prawie 13 mld zł.

Wsparcie z tego programu przekazywane jest na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Rządowe wsparcie przyznano dla 51 zadań obwodnicowych, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tych inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA