REKLAMA

Opinie o Osiedle Hibiskus (11)

Napisz komentarz
+4
+1
Mariusz Bartodziej
Jan Augustynowski
Orzech
Orzech
7.03.2017318455_1500x.jpg

318456_1500x.jpg

318457_1500x.jpg

318458_1500x.jpg
Orzech
18 stycznia został złożony wniosek o pnb tego osiedla.
Orzech
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOTEX Sp. z o.o., ul. Czekoladowa 49a, 52-326 Wrocław, na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działce nr 14/8, 14/9, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 25/6, 25/7, AM 5, obręb Złotniki przy ul. Opoczyńskiej we Wrocławiu, w ilości 10,0 l/s, do rowu B-9.4b  oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wód opadowych o średnicy 315mm, zaopatrzonego w klapę zwrotną, do rowu B-9.4b (działka nr 25/7, AM 5, obręb Złotniki) wraz z umocnieniem dna i skarp rowu kostką kamienną lub płytą betonową i renowacją odcinka rowu od projektowanego wylotu do przepustu pod ul. Opoczyńską.
Orzech
ZDJĘCIA DZIAŁKI:  http://budotex.com.pl/oferta/osiedle-zlotniki/z-budowy-zlotniki.html
Orzech
Orzech
Firma Budotex planuje wybudować nowe osiedle
wielorodzinne na wrocławskich Złotnikach. W kameralnych budynkach
przy ul. Opoczyńskiej powstaną 102 mieszkania z podziemnymi
garażami.
REKLAMA