Polenergia otworzyła w powiecie żuromińskim jedną z największych farm wiatrowych w PolscePolenergia

Polenergia otworzyła w powiecie żuromińskim jedną z największych farm wiatrowych w Polsce

Orzech
Orzech
REKLAMA

Polenergia otworzyła w powiecie żuromińskim (województwo mazowieckie), jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. FW Dębsk potrafi zasilić czystą energią aż 183 000 gospodarstw domowych rocznie. To największa inwestycja onshore w historii Grupy i jednocześnie jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Elektrownia składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW, które są w stanie wyprodukować czystą energię dla 183 000 gospodarstw domowych rocznie.

– Niech ta farma będzie znakiem nowych czasów i nowej energii. Symbolem nowego świata. Świata w harmonii z naturą – powiedziała Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii.

Farma Wiatrowa Dębsk to 11 lądowa elektrownia wiatrowa Polenergii. Składa się z 55 turbin o łącznej mocy 121 MW, co czyni ją jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Farma jest położona na Nizinie Północnomazowieckiej. 40 turbin wiatrowych jest zlokalizowanych na terenie gminy Żuromin, a pozostałych 15 na terenie gminy Kuczbork-Osada.

Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną aż 183 000 gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego oraz żuromińskiego w całości mogą być zasilani czystą energią z wiatru.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas to 2,2 MW. Jedna turbina, pracując pełną mocą, w ciągu minuty potrafi wyprodukować energię potrzebną do przejechania 200 km samochodem z napędem elektrycznym. Cała elektrownia, pracując pełną mocą, w ciągu minuty jest w stanie wyprodukować energię potrzebną do zasilenia jednego gospodarstwa domowego przez okrągły rok.

Energia wygenerowana przez turbiny przesyłana jest podziemnymi liniami kablowymi do Głównego Punktu Zasilania. Po transformacji napięcia, bez stacji pośredniej, trafia wprost do GPZ Kruszczewo pod Płockiem. Odbywa się to za pośrednictwem najdłuższej w Europie, bo aż 62-kilometrowej podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w technologii zmiennoprądowej.

– Mój Tato, który wiele lat temu – widząc potencjał zielonej energii – założył tę firmę, lubił mówić, że sukces nie należy do tych, którzy wiedzą więcej, ale do tych, którzy wiedzą szybciej. Dębsk jest dowodem na to, że wiedzieliśmy szybciej, mieliśmy odwagę i zaufaliśmy naturze. Razem zbudowaliśmy farmę wiatrową o ogromnej mocy. Niech ta farma będzie znakiem nowych czasów i nowej energii. Symbolem nowego świata. Świata w harmonii z naturą – Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergii

REKLAMA

Otwarcie FW Dębsk pozwoli uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 000 ton CO2, 299 ton SO2, 302 tony NOx, 106 ton CO oraz 18 ton pyłów w ciągu roku. Inwestycja pozwoli też ograniczyć zużycia węgla kamiennego aż o 168 000 ton rocznie, co stanowi znaczący krok w transformacji energetycznej i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na OZE.

Gondole wiatraków zamontowane są na wysokości 120 metrów, średnica łopat to 110 metrów. Łącznie daje to wysokość 175 metrów. Budowa FW Dębsk rozpoczęła się w lipcu 2020 roku i zakończyła w styczniu 2023 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Dzięki FW Dębsk łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii urósł aż o 35%, do 472 MW.

– Cieszę się, że gmina Żuromin i gmina Kuczbork-Osada włączyły się w ten projekt. Jako samorządy otrzymujemy z tego tytułu podatki, to ważny aspekt tej inwestycji. Tych pozytywnych aspektów jest bardzo dużo. Chcę podziękować za to wszystko. To ogromna inwestycja, ale zrobiona w sposób skuteczny i sprawny – Aneta Goliat, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin.

Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 30 lat od chwili uruchomienia FW Dębsk jest Vestas. Wykonawcą kompleksowych robót budowlanych związanych z fundamentami pod turbiny wiatrowe, przystosowaniem dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacją istniejących dróg, budową dróg serwisowych oraz platform montażowych było konsorcjum utworzone przez ONDE oraz ERBUD.

Za realizację prac montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i siecią światłowodową odpowiadało konsorcjum, w skład którego wchodziły spółki Electrum Concreo oraz JAREX. Budowa monitorowana była przez specjalistów z firmy BIOEKSPERT odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma J.S. Hamilton Consulting.

Źródło: Polenergia

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA