W największych miastach znajdziemy prawdziwe zagłębia deweloperskie

W największych miastach znajdziemy prawdziwe zagłębia deweloperskie

Polska
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

W największych polskich miastach rynek pierwotny rynek mieszkaniowy jest na tyle rozbudowany by móc zaoferować szerokie spektrum produktów o odmiennej specyfice i w odmiennych lokalizacjach. Jest on w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby nabywców w zależności od preferencji i zasobności portfela. Tym niemniej w każdym z dużych miast znajdziemy obszary, w których aktywność deweloperów jest ponadprzeciętna. To tzw. zagłębia deweloperskie.


Zagłębiami deweloperskimi nazywane są dzielnice, w których deweloperzy realizują największą liczbę inwestycji, a klienci mogą wybierać spośród największej liczby mieszkań. Analiza rynków deweloperskich Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Poznania wskazuje, że trudno wskazać jeden zbiór cech charakteryzujących zagłębia deweloperskie. Czasami są to peryferyjne lokalizacje, a czasami okołocentralne z cenami znacznie przekraczającymi średnią liczoną dla całego miasta. Nie ma również jednego czynnika, który decydowałby o tym, że dzielnica staje się zagłębiem deweloperskim.

 

W przypadku warszawskiej Woli czynnikiem takim była dostępność wolnych terenów pod zabudowę w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Właśnie na terenie Woli znajduje się największy w stolicy obszar koncentracji inwestycji deweloperskich obejmujący rejon ul. Jana Kazimierza. W połowie bieżącego roku w ramach kilkunastu inwestycji deweloperskich deweloperzy oferowali tutaj niemal 1,3 tys. mieszkań, a planowane są kolejne inwestycje.


W przypadku krakowskiego Podgórza kluczowe znaczenie miały głębokie procesy rewitalizacyjne na Zabłociu oraz Płaszowie. Poprawa dostępności komunikacyjnej (nowa linia tramwajowa) oraz względnie tanie grunty pod zabudowę umożliwiły deweloperom ekspansję na ten bądź co bądź atrakcyjnie położony fragment miasta.


Wrocławskie Krzyki to z kolei tradycyjnie mieszkaniowa dzielnica. Charakteryzuje się ona bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, handlową oraz społeczną i dlatego pozostaje ulubioną lokalizacją zarówno wśród mieszkańców jak i deweloperów. Charakterystyczne dla dzielnicy jest bardzo szerokie spektrum produktów oferowanych na rynku mieszkaniowym począwszy od drogich apartamentów wykańczanych pod klucz po klasyczne mieszkania w segmencie standard, oferowane bez wykończenia, w dużych, wielobudynkowych osiedlach.

REKLAMA


W Gdańsku zagłębiem deweloperskim jest peryferyjna i jedna z najtańszych dzielnic – Chełm. Ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę i komunikację oraz stosunkowo dużą ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę obszar ten cieszy się dużą popularnością zarówno wśród deweloperów jak i klientów. To największe skupisko projektów deweloperskich w mieście i wielki zespół mieszkaniowy na kilkanaście tysięcy osób.


W przypadku poznańskiego Starego Miasta, nazwa dzielnicy jest nieco myląca. Faktycznie w południowa jej część, obejmuje ścisłe centrum miasta, w którym można znaleźć kameralne, luksusowe budynki oferujące mieszkania o podwyższonym standardzie i apartamenty. To co czyni Stare Miasto zagłębiem deweloperskim to pozostała część dzielnicy zdominowana przez duże kompleksy mieszkaniowe z segmentu popularnego.

 

 

Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA