Poznań z coraz ciekawszą ofertą biurową

Poznań z coraz ciekawszą ofertą biurową

Poznań
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Coraz zasobniejszy, poznański rynek biurowy przyciąga firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
Miniony rok zapisał się w historii polskiego rynku biurowego jako rekordowy. Był też wyjątkowo udany dla Poznania, który na tle innych aglomeracji w kraju wyróżnił się skokowym wzrostem popytu na powierzchnię biurową. W 2015 roku w aglomeracji poznańskiej wynajęło się ponad trzykrotnie więcej biur niż w roku poprzednim. Najemcy podpisali umowy na około 65 tys. m kw. powierzchni, podają analitycy firmy doradczej Walter Herz.
Do największych transakcji odnotowanych w minionym roku należą umowy na wynajem 13 tys. m kw. w Poznańskim Centrum Finansowym i 11,5 tys. m kw. powierzchni biurowej w Business Garden Poznań zawarte przez Bank Zachodni WBK. Nie należą one do największych w kraju, ale jeśli zestawimy je z całkowitym zapotrzebowaniem na powierzchnię biurową w Poznaniu, które w 2014 roku zamknęło się w ok. 19 tys. m kw., widoczna jest duża progresja, jeśli chodzi o popyt.     
Duża dostępność biurAnalitycy firmy doradczej Walter Herz obliczają, że Poznań dysponuje niespełna 380 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Szacują, że w stolicy Wielkopolski w budowie jest obecnie ok. 50 tys. m kw. biur, z czego połowa ma zostać oddana do użytkowania w tym roku.  Najemcy poszukujący w mieście powierzchni biurowej nie mogą narzekać na jej słabą dostępność. Oddane jesienią ubiegłego roku budynki z pierwszego etapu inwestycji Business Garden Poznań przyniosły 42 tys. m kw. nowych biur, a współczynnik wolnej powierzchni biurowej zwiększył się w mieście do ponad 15 proc. 
W ostatnim kwartale bieżącego roku ma zostać oddany projekt Maraton firmy Skanska oferujący 25 tys. m kw. biur. Inwestor planuje już kolejną inwestycję w Poznaniu. Skanska i PKS Poznań podpisały umowę dotyczącą terenu dawnego dworca autobusowego, w miejscu którego deweloper zamierza stworzyć nowoczesną zabudowę biznesową o dominującej funkcji biurowej. Jak deklaruje Skanska, wraz z poszerzaniem portfolio swoich inwestycji w Poznaniu firma zamierza wspierać dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w stolicy Wielkopolski i przyczynić się do tego by miasto stało się atrakcyjną lokalizacją dla dużych firm.
Poznań atrakcyjny dla sektora BPO/SSCSpecjaliści Walter Herz podkreślają, że poza coraz zasobniejszym rynkiem biurowym, atutem Poznania jest dobra infrastruktura komunikacyjna, obejmująca połączenia lotnicze i drogowe, które gwarantują m.in. sprawny dojazd do niedaleko położonego Berlina. Miasto jest jednym z największych ośrodków akademickich w kraju i w porównaniu z Warszawą oferuje niższe stawki za wynajem powierzchni biurowej. Doradcy podają, że podobnie jak we Wrocławiu i Krakowie średnia cena wynajmu powierzchni biurowej w aglomeracji wynosi 14 euro/m kw./m-c. 
To, jak zauważają doradcy Walter Herz, czyni z Poznania atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, które szczególnie aktywnie rozwijają swoją działalność na rynkach regionalnych. Sektor PBO/SSC, który jest jedną z najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki, lokuje swoje centra głównie w dziesięciu największych miastach (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin). W tych ośrodkach zatrudnionych jest łącznie 95 prac. wszystkich pracowników centrów obsługi biznesu z kapitałem zagranicznym w Polsce. 
REKLAMA
Rośnie zatrudnienie w outsourcinguOd 2013 roku we wszystkich największych miastach, w których obecne są firmy sektorowe  zatrudnienie wzrosło co najmniej o jedną czwartą. W Poznaniu, Krakowie, Aglomeracji Katowickiej, Łodzi i Trójmieście zwiększyło się o około 40 proc., podaje w swoim raporcie organizacja ABSL. 
W mieście funkcjonuje ponad 40 centrów świadczących nowoczesne usługi dla biznesu z kapitałem zagranicznym. W ostatnim czasie na Poznań postawiły takie firmy jak Capgemini, Mars, Owens-Illinois, czy  Polaris Laboratories. Swoje centra w mieście mają także m.in.: GSK Services, Ikea, Jerónimo Martins, Lorenz Services, MAN, Mars, McKinsey, Newell Rubbermaid, Owens-Illinois, Roche. Oddział zdecydowała się otworzyć również firma Jcommerce, czy SMT Software.  
Szybki rozwój outsourcingu w naszym kraju to efekt utrzymujących się niskich kosztów pracy w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz dostępu do szerokiej rzeszy dobrze wykwalifikowanej kadry. Nie bez znaczenia dla inwestorów są również specjalne strefy ekonomiczne, które na wielu obszarach wspierają biznes. 
Według prognoz ABSL ośrodki BPO/SSC z kapitałem zagranicznym zlokalizowane w Polsce mają w ciągu następnych czterech lat zwiększyć zatrudnienie do 250 tys. osób. Oznacza to jednocześnie, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w miastach regionalnych w najbliższym czasie będzie utrzymywało się na wysokim poziomie, bo branża jest odpowiedzialna za wynajem większości powierzchni biurowej, która trafia w nich do najemców.    
Niskie bezrobocieW Poznaniu przybywa firm o światowym zasięgu, a te które są obecne na poznańskim rynku zwiększają zatrudnienie. Reprezentatywna jest tu firma Amazon, która w swoich trzech centrach logistycznych znajdujących się pod Poznaniem i Wrocławiem, w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz w biurze w Warszawie planuje zatrudnić dodatkowo ponad tysiąc osób. 
Znaczną część z ponad tysiąca nowych miejsc pracy stanowić mają stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji, między innymi w obszarach IT, inżynierii, finansów, HR i logistyki. Pod koniec tego roku liczba osób zatrudnionych przez Amazon w Polsce ma sięgnąć 5,5 tys.
W zeszłym roku zatrudnienie zwiększył też największy wielkopolski pracodawca – firma Volkswagen Poznań. Spółka, która zatrudnia obecnie ponad 7 tys. pracowników rozbudowała w minionym roku zespół o 1,5 tys. osób. Ponadto, jesienią bieżącego roku niedaleko Poznania, koło Wrześni zamierza otworzyć drugą fabrykę – VW Crafter, gdzie pracować będzie 3 tys. osób. Między innymi dzięki takim inwestorom od kilku lat Poznań, jak i całe wielkopolskie cechuje się najniższym bezrobociem w kraju.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA