Przebudowa Portu w Szczecinie coraz bliżej ukończeniaMateriały prasowe

Przebudowa Portu w Szczecinie coraz bliżej ukończenia

Orzech
Orzech
REKLAMA

Inwestycja mająca na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie basenu Kaszubskiego osiągnęła już blisko 75% realizacji. Część kluczowych robót jest już praktycznie wykonanych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na trzeci kwartał 2024 r. W ramach usług generalnego wykonawstwa w projekt zaangażowana jest Korporacja Budowlana DORACO.

Inwestycja obejmująca „poprawę dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu do obsługi przeładunków drobnicowych i masowych. Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie. Zakończenie inwestycji prowadzonej już od ponad dwóch lat, planowane jest w trzecim kwartale 2024 r.

Część prac realizowanych przez Korporację Budowlaną DORACO jest już na ukończeniu. Najbardziej zaawansowane są roboty na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie wykonano niemal 100% zaplanowanych zadań. Rozbudowa nabrzeża Chorzowskiego-Uskok została wykonana w 65%, nabrzeża Chorzowskiego w 55%, a nabrzeża Katowickiego w 36%. Łączna ich długość przekracza 1 km, a głębokość techniczna wynosi od 10,5 do 12,5 metra.

Całkowicie zamknięty został również Basen Notecki i obecnie trwają prace zasypowe niecki Basenu z przeznaczeniem pod place składowe na terenie portowym. Zaawansowanie prac w tym przypadku jest na poziomie 85%. Niemal w całości zakończono także roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka.

REKLAMA

– Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu – podkreślił Andrzej Kędzior, Dyrektor Oddziału Szczecin, Korporacja Budowlana DORACO.

Korporacja Budowlana DORACO po precyzyjnym przeskanowaniu dna wykryła, a następnie wydobyła ponad 13 tysięcy obiektów w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Prace prowadzone były we współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym obiektem wydobytym i zutylizowanym przez Marynarkę była amerykańska bomba lotnicza pochodząca z okresu bombardowań prowadzonych przez aliantów pod koniec II Wojny Światowej. Waga bomby wynosiła 500 funtów.

Materiały prasowe

Korporacja Budowlana DORACO, należąca do rodzinnej grupy kapitałowej Hass Holding, od ponad 30 lat intensywnie pracuje nad umacnianiem pozycji jednego z liderów na polskim rynku generalnego wykonawstwa. Spółka zrealizowała kilkaset inwestycji, w tym projekty duże i skomplikowane, których wartość przekroczyła kilkaset milionów euro. Firma specjalizuje się w realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz w budownictwie kubaturowym. Prowadzi także projekty w zakresie renowacji i odbudowy zabytkowych nieruchomości.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA