GDDKiA: 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

GDDKiA: 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców

śląskie
graviteo
REKLAMA
GDDKiA, działając na podstawie Ustawy z dnia 28.06.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego na realizację budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec - Zwaroń, odcinek węzeł ,,Mikuszowice" (,,Żywiecka/Bystrzańska") - Żywiec, informuje, iż:
W terminie 21 dni od dnia dzisiejszego, tj. od 28 sierpnia 2012 roku, Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę - Konsorcjum firm: 


LIDER: Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022460


PARTNER: DOPRASTAV a.s., ul. Dreňová 27, 826 56 Bratysława (Słowacja), wpisaną do Rejestru Sądu Powiatowego Bratislava I pod numerem 581/B

REKLAMA


PARTNER: Zakład Robót Mostowych ,,MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków, Spółka Jawna, Zarzecze, ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227572


mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w w/w ustawie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA