[Warszawa] Strabag przebuduje estakady Trasy Łazienkowskiej

[Warszawa] Strabag przebuduje estakady Trasy Łazienkowskiej

RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie zdecydował, że oferta Strabagu złożona w przetargu na przebudowę estakad Trasy Łazienkowskiej jest najkorzystniejsza. Firma zaoferowała cenę 30 mln 602 tys. zł.

 

Teraz pozostali oferenci, którzy wzięli udział w przetargu mają 10 dni na złożenie odwołania od decyzji zamawiającego. Gdy ten termin upłynie i nie wpłyną żadne protesty, możliwe będzie zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących i budowę nowych łącznic Ł-19, Ł-20, Ł-21, Ł-22, Ł-23, Ł-24, Ł-25, Ł-26 i Ł-35 o łącznej długości 1420 m, dobudowę nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej od zjazdu z łącznicy Ł-21 do skrzyżowania z ul. Łazienkowską o długości 140 m, przebudowę chodników, dróg dojazdowych i zieleni na poziomie terenu w rejonie łącznic.

 

Do obowiązków wykonawcy będzie należało rozebranie i odbudowanie wszystkich dziewięciu estakad. Na to zadanie wybrana firma będzie mieć 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Firma wykonawcza wykona elementy systemu odwodnienia, oznakowanie poziome i pionowe. Wymieniona zostanie także nawierzchnia chodników wzdłuż Wisłostrady od skrzyżowania z ulicą Górnośląską do skrzyżowania z Łazienkowską.

 

Realizacja inwestycji będzie wymagała przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej takich jak: oświetlenie, sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Czerniakowska – Łazienkowska.

Tagi:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA