Wrocław: Wybrano wykonawcę, który dokończy budowę ważnej drogi przy stacji Wrocław Muchobórźródło: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wrocław: Wybrano wykonawcę, który dokończy budowę ważnej drogi przy stacji Wrocław Muchobór

REKLAMA
Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje rozstrzygnęła 27 sierpnia przetarg na realizację ostatniego etapu budowy alternatywnego połączenia drogowego z Nowego Dworu i Muchoboru Małego w kierunku centrum miasta. Chodzi o ostatni, brakujący odcinek ulicy Otyńskiej.
Wybrana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z podwrocławskiej miejscowości Wysoka. Ostateczny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 998,1 tys. zł brutto. Oferta spełniła wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą liczbę punktów (94,40/100). 
W ramach inwestycji zaplanowano budowę jezdni, chodników i ścieżki rowerowej na ul. Otyńskiej, a na Traktatowej i Duńskiej wymienione mają być instalacje wodno-kanalizacyjne. Zamówienie obejmowało również opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i na ich podstawie realizację robót budowlanych. 
REKLAMA
Wykonawca przebuduje blisko 100-metrowy odcinek ulicy Otyńskiej. Jest to brakujący fragment trasy mającej połączyć Wrocławski Park Przemysłowy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Odcinek przebiega w pobliżu modernizowanej właśnie stacji kolejowej Wrocław Muchobór. Powodem unieważnienia dwóch wcześniejszych przetargów na ten kawałek drogi były zbyt wysokie ceny zaproponowane przez firmy, które w nich startowały.
Inwestycja ma się zakończyć do 30 kwietnia 2021 roku, z uwzględnieniem terminu pośredniego na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA