[śląskie] Pustynia Błędowska zamknięta

[śląskie] Pustynia Błędowska zamknięta

graviteo
REKLAMA

Ruszyły długo zapowiadane prace, związane z rekultywacją Pustyni Błędowskiej.

- Na Pustyni Błędowskiej trwają prace saperskie i odkrzaczanie terenu. Z tego względu Wójt gminy Klucze Kazimierz Ściążko do końca grudnia 2013 roku wprowadził bezwzględny zakaz wstępu na teren pustyni. Wejścia możliwe są jedynie po uzyskaniu zgody administratora terenu tj. gminy Klucze.


W okresie prowadzenia prac obszar pustyni uznano za szczególnie niebezpieczny. Dlatego też apelujemy do rodziców, opiekunów i wychowawców o stosowanie się do zakazu i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.


Przypomnijmy Pustynia leży we wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Jej obszar, który zajmuje 20 km2, składa się z dwóch części przedzielonych doliną Białej Przemszy. 14,5 hektara leży w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej.


Do narodzin Pustyni Błędowskiej w równej mierze przyczyniły się siły natury, jak i działania człowieka. Te pierwsze przed 2, 3 milionami lat, podczas zlodowaceń stworzyły rozległą powierzchnię piasku i żwiru. Później wraz z ociepleniem klimatu tereny te zarosły lasami. W XIII wieku wraz z rozwojem hutnictwa w okolicy Olkusza zaczęto masowo wycinać lasy, których drewna wykorzystywano do opalania pieców hutniczych. Niedługo później, cienka warstwa gleby ustąpiła przed luźnymi piaskami. Dało to początek powtórnym narodzinom pustyni. W XIX wieku dla określenia tych terenów zaczęto używać nazwy geograficznej Pustynia Błędowska.

 

źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Tagi:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA