REKLAMA

Artykuły o Spalarnia Odpadów

PGE Energia Ciepła zainwestuje 362,4 mln zł w Rzeszowie
PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka wybrała Generalnego Realizatora Inwestycji zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.
Rzeszów: Spalarnia odpadów ruszy z opóźnieniem
Prace wykończeniowe na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów w Rzeszowie wciąż trwają....
REKLAMA